r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 19 februari 2019 09:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

Met gesloten deuren

9.30 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 januari 2019 PV - PE632.839v01-00

 23-24 januari 2019 PV - PE634.542v01-00

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

PECH/8/12617

***I 2018/0069(COD) COM(2018)0143 - C8-0123/2018

 

Rapporteur:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

AG - PE634.611v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI -

Besluit: geen advies

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 6. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I 2018/0109(COD) COM(2018)0229 - C8-0162/2018

 

Rapporteur:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE625.402v02-00

AM - PE623.803v01-00

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 7. 
  Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

PECH/8/12491

***I 2018/0050(COD) COM(2018)0115 - C8-0104/2018

 

Rapporteur:

 

Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

REGI -

Besluit: geen advies

 

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE627.827v01-00

AM - PE625.386v01-00

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 8. 
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

PECH/8/14451

***I 2018/0304(COD) COM(2018)0577 - C8-0391/2018

 

Rapporteur:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Regels betreffende het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij vanwege de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

PECH/8/15417

***I 2019/0009(COD) COM(2019)0048 - C8-0037/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 10. 
  Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in Britse wateren en visserijactiviteiten van Britse vissersvaartuigen in Uniewateren

PECH/8/15416

***I 2019/0010(COD) COM(2019)0049 - C8-0036/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 11. 
  Ecologische, sociale en economische duurzaamheid van het beheer van de Europese aal

PECH/8/15315

 Voordracht door beleidsafdeling B

14.30 - 18.30 uur

Openbare hoorzitting

 • 12. 
  Eerste evaluaties na de volledige tenuitvoerlegging van de aanlandingsverplichting in januari 2019

PECH/8/15165

 Hoorzitting

 • 13. 
  Visserijcontroles

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 - C8-0238/2018

 

Rapporteur:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR - PE627.839v01-00

AM - PE634.726v01-00

AM - PE632.988v01-00

AM - PE634.735v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling amendementen

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

 • 14. 
  Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) en niet-meewerkende landen

PECH/8/14820

 Gedachtewisseling

* * *

 • 15. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 7 maart 2019, 14.00 - 15.30 uur (Brussel)

 25 maart 2019, 19.00 - 20.30 uur (Straatsburg)

 8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven