r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 mei 2019 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

  Te behandelen:

  35079 Initiatiefwetgeving d.d. 13 november 2018 - A.H. Kuiken, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 juni 2019.

  35079-1 Geleidende brief

  35079-2 Voorstel van wet

  35079-3 Memorie van toelichting

  35079-4 Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  35079-5 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  35079-6 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

  35079-7 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

 • Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Te behandelen:

  35200-VI Begroting d.d. 15 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidSlotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 23 mei 2019.

  35200-VI-3 Voorstel van wet

  35200-VI-4 Memorie van toelichting

  35200-VI-5 Verslag (blanco)

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden motorclubs'

  Te behandelen:

  28684-558 Brief regering d.d. 23 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden motorclubs'

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisatie (Kamerstuk 35079)

  28684-558 Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden motorclubs'

 • Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  29517-168 Brief regering d.d. 23 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over de brandweer. Dit overleg plannen na de zomer, na ommekomst van de kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoek te verwachten juli 2019.

  29517-168 Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

 • Nadere informatie naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  28684-559 Brief regering d.d. 24 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidNadere informatie naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de aanslag in Utrecht.

  28684-559 Nadere informatie naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

 • Straftoemetingsbeleid OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  29279-514 Brief regering d.d. 24 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStraftoemetingsbeleid OM-strafbeschikking

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29279-514 Straftoemetingsbeleid OM-strafbeschikking

 • Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

  Te behandelen:

  30010-43 Brief regering d.d. 24 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOnderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat op 25 april 2019 over het rapport van de Nationale Ombudsman over de zaak-Van Laarhoven.

  30010-43 Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

  Bijlage

  Rapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

 • Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2018

  Te behandelen:

  29628-872 Brief regering d.d. 25 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidInkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2018

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Politie op 4 juni 2019.

  29628-872 Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2018

  Bijlage

  Overzicht van de inkomensgegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens

 • Uitstel toezending van informatie over een aantal forensische onderwerpen

  Te behandelen:

  29628-873 Brief regering d.d. 26 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitstel toezending van informatie over een aantal forensische onderwerpen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29628-873 Uitstel toezending van informatie over een aantal forensische onderwerpen

 • Informatie inzake uitkomsten overleg met Autoriteit persoonsgegevens (AP) over wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  35000-VI-112 Brief regering d.d. 26 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidInformatie inzake uitkomsten overleg met Autoriteit persoonsgegevens (AP) over wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden afwachten.

  35000-VI-112 Informatie inzake uitkomsten overleg met Autoriteit persoonsgegevens (AP) over wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

 • Besluiten op bezwaar nav Wob-procedure inzake MH17

  Te behandelen:

  33997-136 Brief regering d.d. 26 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBesluiten op bezwaar nav Wob-procedure inzake MH17

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33997-136 Besluiten op bezwaar nav Wob-procedure inzake MH17

 • Auditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C2000

  Te behandelen:

  25124-95 Brief regering d.d. 26 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAuditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C2000

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 20 juni 2019.

  25124-95 Auditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C2000

 • Voorstel verhoging strafmaximum bedreiging

  Te behandelen:

  28684-560 Brief regering d.d. 26 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVoorstel verhoging strafmaximum bedreiging

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  28684-560 Voorstel verhoging strafmaximum bedreiging

 • Kabinetsappreciatie onderhandeling overeenkomst EU-VS elektronisch bewijs en EU ontwerpverordening elektronisch bewijs

  Te behandelen:

  32317-551 Brief regering d.d. 1 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidKabinetsappreciatie onderhandeling overeenkomst EU-VS elektronisch bewijs en EU ontwerpverordening elektronisch bewijs

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 5 juni 2019 over de JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019.

  32317-551 Kabinetsappreciatie onderhandeling overeenkomst EU-VS elektronisch bewijs en EU ontwerpverordening elektronisch bewijs

 • Jaarbericht 2018 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV)

  Te behandelen:

  35000-VI-113 Brief regering d.d. 1 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidJaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag en de Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid.

  35000-VI-113 Jaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Bijlage

  Jaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Verbeteringen bij de Politieacademie

  Te behandelen:

  29628-874 Brief regering d.d. 7 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerbeteringen bij de Politieacademie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwijs en onderzoek op 27 juni 2019.

  29628-874 Verbeteringen bij de Politieacademie

 • Toezegging AO Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

  Te behandelen:

  29911-243 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidToezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit.

  29911-243 Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

 • Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

  Te behandelen:

  30420-305 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

  Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de LHBTI-monitor en de Nashvilleverklaring op donderdag 16 mei 2019.

  30420-305 Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

 • Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen (Kamerstuk 34235 (R2053)-11)

  Te behandelen:

  34235-(R2053)-12 Brief regering d.d. 14 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34235-(R2053)-12 Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen

 • Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

  Te behandelen:

  29614-130 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring op 16 mei 2019.

  29614-130 Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

 • Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  29279-503 Brief regering d.d. 19 april 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bestuursrecht. Algemeen overleg plannen najaar 2019.

  29279-503 Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

 • Instellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  31265-68 Brief regering d.d. 25 april 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingInstellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over personen- en familierecht.

  31265-68 Instellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Bijlage

  Instellingsbesluit Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

 • Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht

  Te behandelen:

  34887-8 Brief regering d.d. 26 april 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingVerzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34887-8 Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht

  Bijlage

  Algemene mededeling over de jaarrekening boekjaar 2018

 • Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2018

  Te behandelen:

  31109-26 Brief regering d.d. 1 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingJaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2018

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31109-26 Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2018

  Bijlage

  Jaarverslag 2018 Kwaliteitscommissie Bibob

  Jaarverslag 2018 Landelijk Bureau Bibob

 • Reactie op verzoek commissie inzake moord in Lelystad

  Te behandelen:

  2019Z08986 Brief regering d.d. 2 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie inzake moord in Lelystad

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere informatie afwachten.

  2019D18388 Reactie op verzoek commissie inzake moord in Lelystad

 • Storing mobiele netwerk elektronische enkelband

  Te behandelen:

  29279-515 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingStoring mobiele netwerk elektronische enkelband

  Besluit: Betrekken bij het debat over misbruik van het elektronisch toezicht.

  29279-515 Storing mobiele netwerk elektronische enkelband

 • Pocesevaluatie ‘Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots’

  Te behandelen:

  31110-19 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingPocesevaluatie ‘Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg justitiële jeugd.

  31110-19 Pocesevaluatie ‘Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots’

  Bijlage

  Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots

 • Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven ‘Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)’en ‘Effectiviteit politieoptreden’ in het kader van de operatie Inzicht in kwaliteit

  Te behandelen:

  31865-139 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven ‘Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)’ en ‘Effectiviteit politieoptreden’ in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31865-139 Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven ‘Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)’ en ‘Effectiviteit politieoptreden’ in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

 • Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

  Te behandelen:

  29752-13 Brief regering d.d. 14 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29752-13 Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

 • Onderzoek naar het vertrek van amv's uit opvanglocaties en de mogelijke uitbuiting van Vietnamezen

  Te behandelen:

  27062-108 Brief regering d.d. 24 april 2019 - M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidOnderzoek naar het vertrek van amv's uit opvanglocaties en de mogelijke uitbuiting van Vietnamezen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De resultaten van twee uitstaande onderzoeken, voorzien najaar 2019, afwachten.

  27062-108 Onderzoek naar het vertrek van amv's uit opvanglocaties en de mogelijke uitbuiting van Vietnamezen

 • Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie

  Te behandelen:

  34193-8 Brief regering d.d. 25 april 2019 - M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidEvaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over mensenhandel en prostitutie op 13 juni 2019.

  34193-8 Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie

  Bijlage

  Evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostitutie (RUPS II)

 • Reactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten'

  Te behandelen:

  29653-54 Brief regering d.d. 26 april 2019 - M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 12 juni 2019.

  29653-54 Reactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten'

 • Mogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne in het kader van het neerhalen van vlucht MH17

  Te behandelen:

  33997-137 Brief regering d.d. 2 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenMogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne in het kader van het neerhalen van vlucht MH17

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over MH17.

  33997-137 Mogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne in het kader van het neerhalen van vlucht MH17

 • Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM

  Te behandelen:

  33997-138 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenInterventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over MH17.

  33997-138 Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM

 • Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641

  Te behandelen:

  34463-2 Brief Europese Commissie d.d. 29 april 2019 - Europese Commissie, OrganisatieVerslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641 (herdruk)

  Besluit: De politieke dialoog niet voortzetten.

  34463-2 Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641 (herdruk)

  Bijlage

  Antwoorden van de Europese Commissie over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641

 • Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie

  Te behandelen:

  22112-2795 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenUitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Toezending BNC-fiche eind mei afwachten.

  22112-2795 Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie

 • Advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport “Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede”

  Te behandelen:

  27157-69 Overig d.d. 2 mei 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op een adviesaanvraag over het rapport “Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede”

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27157-69 Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op een adviesaanvraag over het rapport “Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede”

 • Verzoek het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders om te zetten in een schriftelijk overleg voor het zomerreces

  Te behandelen:

  2019Z09552 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 15 mei 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede KamerlidVerzoek om AO Deurwaarders om te zetten in een SO voor het zomerreces

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 13 juni 2019.

  2019D19496 Verzoek om AO Deurwaarders om te zetten in een SO voor het zomerreces

 • Verzoek om schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  2019Z09602 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 15 mei 2019 - M.G.W. den Boer, Tweede KamerlidVerzoek schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 20 juni 2019.

  2019D19569 Verzoek schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

 • Verzoek om AO over de evaluatie van de wet herziening ten voordele

  Te behandelen:

  2019Z10207 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - M. van Nispen, Tweede KamerlidVerzoek om AO over de evaluatie van de wet herziening ten voordele

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Algemeen overleg over de evaluatie van de wet herziening ten voordele plannen.

  2019D21048 Verzoek om AO over de evaluatie van de wet herziening ten voordele

 • Verzoek reactie op het bericht ‘Hipsterjihadi was informant van de AIVD’ (Telegraaf)

  Te behandelen:

  2019Z10342 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 mei 2019 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede KamerlidVerzoek reactie op het bericht ‘Hipsterjihadi was informant van de AIVD’ (Telegraaf)

  Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid verzoeken een reactie te geven inzake hipster-jihadi's.

  2019D21329 Aan bewindspersoon - reactie te geven inzake de hipster-jihadi's

 • Stafnotitie - Rapporteurschap Begroting 2019 Justitie en Veiligheid

 • Stafnotitie - Afrondingsnotitie informele voorbereidingsgroep Ondermijning

 • Stafnotitie - IVG Politie van de toekomst

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven