r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Water, Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 20 juni 2019 10:00 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

HERZIENE CONVOCATIE

(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

 • Rapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

  Te behandelen:

  27625-458 Brief regering d.d. 20 december 2018 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

  Besluit: Behandeld.

  27625-458 Rapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

  Bijlage

  Rapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

 • Antwoorden op vragen commissie over de 14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  32698-42 Brief regering d.d. 17 januari 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAntwoorden op vragen commissie over de 14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Besluit: Behandeld.

  32698-42 Verslag van een schriftelijk overleg over de 14de Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

 • Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  Te behandelen:

  33450-54 Brief regering d.d. 14 januari 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAdviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  Besluit: Behandeld.

  33450-54 Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030 van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  Bijlage

  Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030

  Verkenning Noordzeestrategie 2030

 • Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot opzetten van een Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  33450-55 Brief regering d.d. 5 februari 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot opzetten van een Noordzeeoverleg

  Besluit: Behandeld.

  33450-55 Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot opzetten van een Noordzeeoverleg

  Bijlage

  Verzoek tot opzetten van een Noordzeeoverleg

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018, over zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  35000-J-31 Brief regering d.d. 5 maart 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging

  Besluit: Behandeld.

  35000-J-31 Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over zeespiegelstijging

 • Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

  Te behandelen:

  35000-J-32 Brief regering d.d. 27 maart 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInvulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

  Besluit: Behandeld.

  35000-J-32 Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

 • Bereiken natuurdoelstelling Grensmaas

  Te behandelen:

  18106-247 Brief regering d.d. 27 maart 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBereiken natuurdoelstelling Grensmaas

  Besluit: Behandeld.

  18106-247 Bereiken natuurdoelstelling Grensmaas

 • Eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte

  Te behandelen:

  27625-468 Brief regering d.d. 4 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatEerste resultaten van de Beleidstafel Droogte

  Besluit: Behandeld.

  27625-468 Eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte

  Bijlage

  Rapport eerste fase Beleidstafel Droogte

 • Beantwoording vragen commissie over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) (Kamerstuk 32698-43)

  Te behandelen:

  32698-46 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Besluit: Behandeld.

  32698-46 Lijst van vragen en antwoorden over de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

 • Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht dat ballonnen de meeste sterfte onder zeevogels veroorzaken

  Te behandelen:

  30872-229 Brief regering d.d. 9 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht dat ballonnen de meeste sterfte onder zeevogels veroorzaken

  Besluit: Behandeld.

  30872-229 Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht dat ballonnen de meeste sterfte onder zeevogels veroorzaken

 • Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

  Te behandelen:

  30862-112 Brief regering d.d. 18 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatTweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

  Besluit: Behandeld.

  30862-112 Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

  Bijlage

  Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014 - 2018

 • Ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

  Te behandelen:

  35000-A-95 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOndertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

  Besluit: Behandeld.

  35000-A-95 Ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

 • Startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Te behandelen:

  32698-45 Brief regering d.d. 23 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStartbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Besluit: Behandeld.

  32698-45 Startbeslissing van de integrale verkenning Lob van Gennep

  Bijlage

  Startbeslissing voor verkenning Lob van Gennep

 • Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  31710-72 Brief regering d.d. 25 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatSelectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Besluit: Behandeld.

  31710-72 Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

 • Rapportage De Staat van Ons Water

  Te behandelen:

  27625-470 Brief regering d.d. 17 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapportage De Staat van Ons Water

  Besluit: Behandeld.

  27625-470 Rapportage De Staat van Ons Water

  Bijlage

  Rapportage De Staat van Ons Water

 • Besluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours

  Te behandelen:

  28089-136 Brief regering d.d. 28 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBesluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours

  Besluit: Behandeld.

  28089-136 Besluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours

 • Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  27625-471 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatEuropese evaluatie Kaderrichtlijn Water

  Besluit: Behandeld.

  27625-471 Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven