r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Versterking van het Europees Sociaal Fonds

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021.

Het Europees Sociaal Fonds wordt verbeterd om efficiëntere antwoorden te bieden op de huidige uitdagingen en om de sociale dimensie van de EU te versterken.

Access to video: Bekijk de vídeo

(Duur van de video:01:49)

De werkgelegenheidscommissie van het Parlement heeft voor vernieuwde regels gestemd om de werkloosheid en de hoge armoede in de EU aan te pakken.

Het Parlement wil de Europese sociale dimensie verder versterken door een vernieuwd vereenvoudigd Europees Sociaal Fonds, het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +), te steunen.

Het verslag stelt voor de ESF +-financiering te verhogen in de EU-meerjarenbegroting 2021-2027 met een primaire focus op jeugdwerkgelegenheid en kinderen.

Het doel is om volledige werkgelegenheid te creëren, de kwaliteit en productiviteit op het werk te verbeteren, de geografische- en beroepsmobiliteit van werknemers binnen de EU te vergroten, onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren en sociale insluiting en gezondheid te bevorderen.

Het Europees Sociaal Fonds

  • Het oudste financiële instrument van de EU om in mensen te investeren, de kansen op werk te verbeteren en de levensstandaard te verhogen.
  • ESF-middelen worden verdeeld onder de lidstaten en regio's om programma’s en werkgerelateerde projecten te financieren, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, armoedebestrijding en de aanpak van sociale uitsluiting
  • De begunstigden zijn werknemers, jongeren, werkzoekenden, economisch achtergestelde personen maar ook bedrijven en organisaties.

Meer flexibiliteit, eenvoud en efficiëntie

Het bijgewerkte Europees Sociaal Fonds Plus zal een aantal bestaande fondsen en programma's samenvoegen en hun middelen bundelen:

  • het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)
  • het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  • het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie
  • het EU-gezondheidsprogramma

Dit zal een meer geïntegreerde en gerichte ondersteuning van de uitdagingen op sociaal- en werkgelegenheidsgebied mogelijk maken. Zo zullen mensen die door armoede zijn getroffen worden geholpen door het Sociaal Fonds Plus, om een ​​betere mix van materiële hulp en uitgebreide sociale steun te ontvangen.

Het zal flexibeler zijn en eenvoudigere regels moeten de toegang tot financiering vergemakkelijken.

Jongeren en kinderen hebben topprioriteit

Het ESF + zal investeren in: onderwijs, opleiding en een leven lang leren; efficiëntie van de arbeidsmarkten en gelijke toegang tot hoogwaardige banen en sociale inclusie, gezondheid en armoedebestrijding.

De leden willen ervoor zorgen dat het ESF + jongeren blijft ondersteunen met een bijzondere nadruk op inactieve jongeren en degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, evenals maatregelen om de Europese kindergarantie te implementeren om bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen en toegang tot gratis onderwijs.

Ondersteuning voor gezondheid en sociale innovatie

De ESF + -fondsen moeten verder sociale vooruitgang en geografische arbeidsmobiliteit ondersteunen. Het volksgezondheidsonderdeel van het ESF + -programma moet de digitale transformatie van gezondheidzorg ondersteunen, investeringen in vroege diagnose en screening en grensoverschrijdende samenwerking verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame en complexe ziekten.

Volgende stappen

Er wordt nu met de Raad en de Commissie over de verordening onderhandeld voordat deze van kracht wordt.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20181129STO20519

Gecreëerd: 05-12-2018 - 13:33


Terug naar boven