r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Handelsovereenkomsten: waaraan werkt de EU?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 27 juli 2022.

De EU onderhandelt wereldwijd over verschillende handelsovereenkomsten en deze zijn afhankelijk van goedkeuring door het Europees Parlement. Lees ons overzicht van lopende onderhandelingen.

Tijdens de plenaire vergadering van december stemmen de leden over een handelsovereenkomst met Japan, maar dit is verre van de enige deal waar de EU aan werkt.

Het belang van handelsovereenkomsten

Handelsovereenkomsten zijn erg belangrijk voor de EU omdat zij een belangrijke motor zijn voor economische groei. In 2015 was de EU 's werelds grootste exporteur en importeur van goederen en diensten, goed voor 32,15% van de wereldhandel, vóór de VS (12,01%) en China (10,68%). Nieuwe handelsovereenkomsten scheppen nieuwe zakelijke kansen voor Europese bedrijven, wat leidt tot meer banen, terwijl consumenten kunnen profiteren van meer keuze en lagere prijzen.

Er zijn zorgen dat handelsovereenkomsten in sommige sectoren tot banenverlies kunnen leiden door de toegenomen concurrentie maar deze akkoorden zorgen altijd voor meer banen.

Een andere zorg is dat ze zouden kunnen leiden tot lagere kwaliteitsnormen voor producten. Echter, aangezien de EU zo'n grote markt vertegenwoordigt, is zij echter in een goede positie om haar normen op te leggen aan buitenlandse bedrijven. Voor leden van het Europees Parlement zijn kwaliteitsnormen altijd een rode draad in handelsovereenkomsten en elke poging om deze te verlagen, zou voor hen een reden kunnen zijn om ze af te wijzen. Bovendien voegen EU-onderhandelaars vaak clausules over mensenrechten en arbeidsrechten in handelsovereenkomsten toe om de situatie te helpen verbeteren in het land waarmee een overeenkomst wordt gesloten.

Lees verder over globalisering.

Soorten overeenkomsten

De EU heeft verschillende soorten overeenkomsten met landen. Deze kunnen zich concentreren op het verminderen of afschaffen van tarifaire belemmeringen of tot het tot stand brengen van een douane-unie door douanerechten af ​​te schaffen en een gemeenschappelijk douanetarief vast te stellen voor buitenlandse invoer.

Het gaat echter niet alleen om heffingen. Het kan ook gaan om investeringen en hoe om te gaan met geschillen in het geval dat een bedrijf bijvoorbeeld vindt dat een beslissing van een overheid zijn investering in dat land beïnvloedt. Verder zijn belemmeringen zoals productnormen van belang. De EU heeft bijvoorbeeld bepaalde hormonen in de veehouderij verboden in het belang van de volksgezondheid.

Noord-Amerika

De vrijhandelsovereenkomst met Canada, bekend als de Brede Economische en Handelsovereenkomst (Ceta), is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden. De overeenkomst treedt volledig in werking nadat alle EU-landen de overeenkomst hebben geratificeerd.

Het trans-Atlantische handels- en investeringspartnerschap (TTIP) met de Verenigde Staten is zeer controversieel gebleken vanwege zorgen over productnormen en de oplossing van investeringsgeschillen. De onderhandelingen werden eind 2016 tot nader order stopgezet.

Azië

De leden stemmen tijdens de plenaire vergadering van december over een handelsovereenkomst met Japan.

Er lopen geen vrijhandelsonderhandelingen met China, maar er zijn andere gesprekken, zoals onderhandelingen over een uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China. Deze onderhandelingen gingen in november 2013 van start en de laatste onderhandelingsronde vond plaats op 29 en 30 oktober 2018.

Onderhandelingen met andere Aziatische landen: ·

 • • 
  Singapore (EP-leden stemmen in maart 2019 over de handelsovereenkomst tijdens de plenaire vergadering)
 • • 
  Maleisië (beide partijen beoordelen of er voldoende raakvlakken zijn om gesprekken opnieuw te starten)
 • • 
  Vietnam (vrijhandelsovereenkomst wordt voorbereid voor ondertekening)
 • • 
  Indonesië (verdere onderhandelingen vonden dit jaar plaats)
 • • 
  Thailand (EU is klaar om de besprekingen voort te zetten)
 • • 
  Filippijnen (nog geen datum voor de volgende onderhandelingsronde)
 • • 
  Myanmar (nog geen datum voor de volgende onderhandelingsronde)
 • • 
  India (beide partijen zijn bezig met het beoordelen van de resultaten van de onderhandelingen)

Oceanië

Onderhandelingen over een brede handelsovereenkomst met Australië zijn op 18 juni 2018 gestart. De onderhandelingen voor een overeenkomst met Nieuw-Zeeland zijn op 21 juni 2018 gestart. In beide gevallen zijn er sindsdien verdere onderhandelingsrondes geweest.

Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika vond de laatste gespreksronde met de Mercosur-landen plaats op 10-14 september 2018. De datum voor de volgende ronde moet nog worden bevestigd.

De onderhandelingen met Mexico over de modernisering van de wereldwijde overeenkomst tussen de EU en Mexico zijn in juni 2016 van start gegaan. Op 21 april 2018 is een politiek akkoord bereikt en de volledige juridische tekst zal naar verwachting aan het eind van het jaar zijn afgerond.

De laatste ronde van onderhandelingen met Chili vond plaats in mei 2018 en de datum voor de volgende ronde moet nog worden bepaald.

Zuidelijke Middellandse Zee en het Midden-Oosten

Er zijn verschillende overeenkomsten, waaronder associatieovereenkomsten om vooral de handel in goederen te stimuleren. Er zijn ook gesprekken over het uitbreiden van deze overeenkomsten op gebieden zoals landbouw en industriële normen met afzonderlijke landen.

Handel in diensten

De Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) wordt momenteel besproken door 23 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waaronder de EU. Samen zijn de deelnemende landen goed voor 70% van de wereldhandel in diensten. De besprekingen werden in de late herfst van 2016 opgeschort en de volgende stappen moeten nog worden bepaald.

De rol van het Parlement

Sinds het Verdrag van Lissabon in 2009 in werking is getreden, hebben handelsovereenkomsten de goedkeuring van het Parlement nodig voordat ze in werking kunnen treden. EP-leden moeten ook regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang tijdens de onderhandelingen.

Het Parlement heeft al laten zien dat het niet zal aarzelen om zijn veto te gebruiken als er ernstige zorgen zijn. Zo hebben leden van het Europees Parlement in 2012 de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (Acta) verworpen.

Bekijk de infografiek over de positie van de EU in de wereldhandel.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20161014STO47381

Gecreëerd: 05-12-2018 - 12:09


Delen

Terug naar boven