r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Internal and External Fisheries Policy, Brussel

Justus Lipsius
datum 7 december 2018
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
organisatie Groep extern visserijbeleid, Groep intern visserijbeleid

Council of the European Union

General Secretariat

Brussels, 4 December 2018

CM 5581/1/18 REV 1

PECHE

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING

 

Contact:

secretariat.dgb2a@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32 (0)2 281 6188

Subject:

Working Party on Internal and External Fisheries Policy

Date:

7 December 2018

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

 

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

 

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

 • 1. 
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EU) 2016/1139 establishing a multiannual plan for the Baltic Sea, and repealing regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) 509/2007 and (EC) 1300/2008
 • - 
  Confirmation of the final compromise text with a view to agreement doc. 15002/18 PECHE 509 (doc. to follow)
 • 2. 
  Proposal for a Council Regulation fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters
 • - 
  Continuation of the examination

docs. 14385/1/18 PECHE 470 REV 1 + ADD1 REV 1 + ADD2 REV 1 (bible) 15052/18 PECHE 514

CM 5581/1/18 REV 1

1

EN

Proposal for a Council Regulation fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters

 • - 
  Examination of Presidency non-paper doc. to follow

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea

 • - 
  Examination of the Presidency compromise

doc. 15055/18 PECHE 516 CODEC 2189 (doc. to follow)

EU-Faroe Islands Annual Consultations for 2019 (Brussels, 11-12 December 2018)

 • - 
  Preparation of the meeting

Any other business

NB: Council documents are available on Delegates Portal. Room attendants will provide copies on request at the earliest opportunity.

CM 5581/1/18 REV 1

2

EN


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep intern visserijbeleid

Deze raadswerkgroep is er onder andere om voorstellen van de Europese Commissie te bespreken, die over de jaarlijkse visquota (Total Allowable Catch TAC, Totale Toegestane Vangst) gaan. Voor lidstaten, vertegenwoordigd door de Raad van Ministers, spelen andere belangen mee dan voor de Commissie, waardoor zij om andere quota vragen dan de Commissie voorstelt. Na een aantal vergaderingen worden alle opmerkingen verzameld in één document, de 'bijbel'. Daarin staat exact welke lidstaten meer willen vangen van welke vissoort en waarom. Zo kan tijdens de raadsvergadering door de ministers in één oogopslag worden gezien hoe de verhoudingen liggen.

De uiteindelijke onderhandelingen in de Raad Landbouw en Visserij worden gevoerd door de ministers, het voorzitterschap en de Commissie. Eerst presenteert de Commissie haar voorstel voor de quota's, daarna geven de ministers één voor één een toelichting op welke punten ze het niet eens zijn. Vervolgens gaan de lidstaten afzonderlijk in gesprek met de voorzitter en de Commissie. Naar aanleiding van deze 'trilaterales' wordt een compromis gezocht tussen het standpunt van de Commissie en dat van de lidstaten. De voorzitter en de Commissie formuleren een nieuw voorstel waarvan zij inschatten dat de Raad ermee akkoord zal gaan. Mochten ze de volgende dag niet instemmen, dan worden opnieuw 'trilaterales' gehouden, naar aanleiding waarvan het gezamenlijk voorstel wordt aangepast. Zodra er voldoende lidstaten zijn voor een gekwalificeerde meerderheid, kan het compromis worden aangenomen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven