r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken/Cohesie), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 25 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 19 juni 2019 (OR. en)

10374/19 OJ CONS 38

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken/Cohesie)

ECCL, Luxemburg

25 juni 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag

betreffende de Europese Unie)

 • 2. 
  Wetgevingspakket voor het cohesiebeleid 2021-2027
  • a) 
   Algemene stand van de onderhandelingen 10049/19

  Voortgangsverslag 10052/19

  • b) 
   Toekomstige uitdagingen inzake de programmering van de 10054/19 fondsen

   Oriënterend debat

 • 3. 
  Diversen

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven