r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 18 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 17 juni 2019 (OR. en)

10214/1/19 REV 1

OJ CONS 35 AGRI 298

PECHE 283

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

ECCL, Luxemburg

18 juni 2019 (9.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 10216/19

VISSERIJ

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme 10297/19 + ADD 1 zaken en visserij (1)

  Partiële algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Mededeling over de stand van zaken in het gemeenschappelijk 10186/19 visserijbeleid (GVB) en raadpleging over de 10301/19 + COR 1 vangstmogelijkheden voor 2020

  Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

LANDBOUW

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 5. 
  GLB-hervormingspakket post -2020 10008/19
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Voortgangsverslag

Diversen

Visserij

 • 6. 
  a) Kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee: 10243/19 visbestand in kritieke toestand en noodzaak van

  alomvattende maatregelen Informatie van de Litouwse delegatie, gesteund door de Letse en de Poolse delegatie

  • b) 
   Gezamenlijke aanbevelingen in het kader van artikel 11 10259/19

  van Verordening (EU) nr. 1380/2013 (GVB)

  Presentatie van de Commissie over de stand van zaken

  Landbouw

 • c) 
  Resultaat van het congres over de groene architectuur van 10100/19

  het GLB na 2020 met als titel "Dieper graven in de ecoregelingen" (Zafra, Spanje, 29-31 mei 2019) Informatie van de Spaanse delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement

  van orde van de Raad)

 • (1) 
  Wanneer de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, VWEU.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven