r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij, Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 18 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Voornaamste agendapunten

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij na 2020

Naar verwachting zullen de ministers tot een gedeeltelijke algemene oriëntatie komen over het Commissievoorstel van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) voor de volgende programmeringsperiode 2021-2027.

Vangstmogelijkheden voor 2020

De ministers zullen een mededeling ontvangen over de stand van zaken van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de vangstmogelijkheden voor 2020. De EU legt jaarlijkse vangstbeperkingen vast voor de in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden. Die beperkingen worden de vangstmogelijkheden of totaal toegestane vangsten (TAC's) genoemd.

Toekomst van het GLB na 2020

De Raad zal het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020 bespreken.

Het voorzitterschap zal daarbij zijn voortgangsverslag over de drie wetgevingsvoorstellen voorleggen:

  • een verordening over de strategische GLB-plannen
  • een verordening over de integrale gemeenschappelijke marktordening (GMO)
  • een horizontale verordening over de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven