r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 mei 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 17 mei 2019 (OR. en)

9211/19 OJ CONS 26

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

21 mei 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9212/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9213/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 9089/19 + COR 1

  Oriënterend debat

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad van 20-21 juni 2019: 8939/19 geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Diversen a) Conferentie over het Europees Semester (Boekarest, 4 8885/19 april 2019) Informatie van het voorzitterschap 8312/19
  • b) 
   Mededeling van de Commissie over verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie

   Informatie van de Commissie c) Ministeriële bijeenkomst over Europees cultureel erfgoed

   (Parijs, 3 mei 2019) Informatie van het voorzitterschap

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven