r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 mei 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 16 mei 2019 (OR. en)

9139/1/19 REV 1

OJ CONS 25 ECOFIN 480

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

17 mei 2019 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9141/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9142/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Accijnzen a) Structuur van de accijns op alcohol: wijziging van de (*) 9347/19 + ADD 1 richtlijn van de Raad
  • b) 
   Richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns 9368/19 (herschikking)
  • c) 
   Verordening inzake administratieve samenwerking betreffende de inhoud van elektronische registers

  Politiek akkoord

 • 4. 
  Diversen 9045/19

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Internationale bijeenkomsten a) Digitale belasting in de internationale context 9148/19 Oriënterend debat 9150/19
  • b) 
   Follow-up van de G20-bijeenkomst van de Ministers van 9030/1/19 REV 1 Financiën en de presidenten van de centrale banken, en

   van de voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank op 12-14 april 2019 in Washington Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

  • c) 
   Mandaat voor de G20-bijeenkomst van de Ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken op

   8-9 juni 2019 in Fukuoka, Japan Goedkeuring 9019/19

  • d) 
   Eerste bijeenkomst van de Coalitie van Ministers van 9077/19 Financiën voor klimaatactie

   Debriefing

 • 6. 
  Europees Semester 2019 9021/19

  Conclusies over de landverslagen: diepgaande evaluaties 2019 9023/19 en uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor 2018 Aanneming

 • 7. 
  Diversen

  Prioriteiten voor de volgende institutionele cyclus op Ecofingebied Informatie van het voorzitterschap

o

o o

p.m.:

Donderdag 16 mei 2019

15.00 Eurogroep

16.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Vrijdag 17 mei 2019

8.30 Economische en financiële dialoog tussen de EU en de Westelijke Balkan en Turkije

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven