r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 mei 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 10 mei 2019 (OR. en)

9124/19 OJ CONS 23

AGRI 247 PECHE 232

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel

14 mei 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 9125/19
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9126/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

LANDBOUW

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  GLB-hervormingspakket post-2020 8933/1/19 REV 1

  Verordening strategische plannen GLB Gedachtewisseling over het nieuwe uitvoeringsmodel

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Een schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie 7672/2/19 REV 2

  voor een klimaatneutrale economie - landbouwaspecten Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

 • 5. 
  Handelsgerelateerde landbouwvraagstukken 8914/1/19 REV 1 Informatie van de Commissie

  Gedachtewisseling

Diversen

Visserij

 • 6. 
  a) Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Gezamenlijke verklaring van Spanje, Frankrijk en Italië in 8941/1/19 REV 1

  verband met het voorstel over het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor de periode 2021-2027 Informatie van de Spaanse, de Franse en de Italiaanse delegatie

  Landbouw

  • b) 
   Follow-up van het arrest van het Hof van Justitie in 8134/19 zaak C-528/16

   Informatie van de Nederlandse delegatie, met steun van de Estse delegatie

  • c) 
   Situatie op de Europese appelen- en perenmarkt – 9108/19 uitzonderlijke marktomstandigheden

   Informatie van de Belgische delegatie namens de Belgische en de Poolse delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven