r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 9 april 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 april 2019 (OR. en)

8191/2/19 REV 2

OJ CONS 19

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

ECCL, Luxemburg

9 april 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 8192/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 8193/1/19 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 7931/19 + COR 1

  Oriënterend debat

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Conclusies over de discussienota "Naar een duurzaam Europa in 8071/19

  2030" Aanneming

 • 5. 
  Waarden van de Unie - Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Stand van zaken 6. Rechtsstaat in Polen / Artikel 7, lid 1, VEU - met redenen

  omkleed voorstel Stand van zaken

 • 7. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven