r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 maart 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 maart 2019 (OR. en)

7258/19 OJ CONS 16

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

19 maart 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 7260/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 7261/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 6443/1/19 REV 1

  Oriënterend debat 6444/19 + COR 1

 • 4. 
  Verordening tot vaststelling van het instrument voor 7456/19

  pretoetredingssteun (IPA III) Partiële algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 5158/19

  21 en 22 maart 2019: conclusies Gedachtewisseling

 • 6. 
  Follow-up van de Europese Raad

  Stand van zaken 7. Europees Semester

  • a) 
   Syntheseverslag over bijdragen van de Raad aan 7137/1/19 REV 1 het Europees Semester 2019

   Gedachtewisseling b) Geactualiseerde routekaart voor het Europees 12451/2/18 REV 2

   Semester 2019 Presentatie door het voorzitterschap 5097/19

  • c) 
   Ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone: toezending aan de Europese Raad

   Toezending aan de Europese Raad

 • 8. 
  Diversen

  Eerste lezing

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven