r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 18 maart 2019 (OR. en)

7111/1/19 REV 1

OJ CONS 14 AGRI 119

PECHE 90

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

18 maart 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 7255/19

LANDBOUW

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  GLB-hervormingspakket post 2020 7482/1/19 REV 1
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Horizontale verordening c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Gedachtewisseling

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Bio-economie 7429/19

  Gedachtewisseling

Diversen

Landbouw

 • 5. 
  a) Resultaten van het congres "CAP Strategic Plans -

Exploring Eco-Climate Schemes" 7415/19

(Leeuwarden, 6-8 februari 2019) Informatie van de Nederlandse delegatie

 • b) 
  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
 • i) 
  De toekomst van gekoppelde inkomenssteun in het 7440/19

  gemeenschappelijk landbouwbeleid Informatie van de Tsjechische delegatie, namens de Bulgaarse, de Hongaarse, de Kroatische, de Letse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische delegatie

  Visserij

  • ii) 
   Kleinschalige kustvisserij en het Europees Fonds 7071/1/19 REV 1

   voor maritieme zaken en visserij + REV 1 COR 1 Informatie van de Sloveense delegatie

  Landbouw

  • d) 
   Besluit van de Technische Kamer van Beroep van het 6976/19 Europees Octrooibureau betreffende de mogelijkheid de

   resultaten van klassieke plantenveredeling te octrooieren Informatie van de Nederlandse delegatie

  • e) 
   Resultaten van de workshops georganiseerd door de 7295/19 Taskforce water en landbouw van de Commissie (Sorø,

   27 november 2018 en Boekarest, 5-6 februari 2019) Informatie van de Commissie

  • f) 
   De situatie op de vleesmarkt in het licht van nieuwe 7489/19 handelsuitdagingen

   Informatie van de Poolse delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven