r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 maart 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 maart 2019 (OR. en)

6776/19 OJ CONS 12 ECOFIN 234

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

12 maart 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6778/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 7067/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Accijnzen a) Richtlijn betreffende de structuur van de accijns op 6942/19 alcohol en alcoholhoudende dranken
  • b) 
   Richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns 7272/19 (herschikking)
  • c) 
   Verordening inzake administratieve samenwerking betreffende de inhoud van elektronische registers

  Algemene oriëntatie

 • 4. 
  Digitaledienstenbelasting 6873/19 + COR 1 Politiek akkoord (*)
 • 5. 
  InvestEU - plaats van vestiging van het secretariaat van het investeringscomité

  Oriënterend debat

 • 6. 
  Diversen 6648/19

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 7. 
  Europees Semester a) Landverslagen en diepgaande evaluaties 2019 6560/19 Presentatie door de Commissie 6701/19
  • b) 
   Implementatie van de landspecifieke aanbevelingen met 6957/19 de nadruk op investeringen

   Gedachtewisseling

 • 8. 
  Conclusies betreffende de herziene EU-lijst van niet 7212/19 R-UE coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

  Aanneming

 • 9. 
  Diversen a) Stand van uitvoering van de wetgeving op het gebied van financiële diensten Informatie van de Commissie
  • b) 
   Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie Informatie van de Finse delegatie

   o

   o o

p.m.:

Maandag 11 maart 2019

11.30 Macro-economische dialoog

15.00 Eurogroep

17.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Eerste lezing

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

R-UE Document met rubricering RESTREINT UE / EU RESTRICTED

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven