r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 februari 2019 (OR. en)

6201/19 OJ CONS 8

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

19 februari 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 6202/19

  Niet-wetgeving

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 6324/19 + COR 1

  Gedachtewisseling

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019: 5154/19 geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Naar een duurzaam Europa in 2030 6413/19

  Gedachtewisseling

 • 6. 
  Waarden van de Unie - Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Stand van zaken 7. Rechtsstaat in Polen / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen

  omkleed voorstel Stand van zaken

 • 8. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven