r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen N. (Neven) Mimica, F. (Federica) Mogherini e.a.
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Voornaamste agendapunten

Actuele kwesties

De Raad Buitenlandse Zaken zal van start gaan met een bespreking over actuele kwesties. De hoge vertegenwoordiger en de Ministers van Buitenlandse Zaken zullen mogelijk spreken over de situatie in de Democratische Republiek Congo. Ook zullen zij mogelijk aandacht besteden aan de inwerkingtreding van het Prespa‑akkoord, die de naamswijziging van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië mogelijk maakt.

Oekraïne

De Raad zal een uitvoerige discussie over Oekraïne hebben, onder andere over de aanstaande verkiezingen, het hervormingsproces en de veiligheidssituatie.

Syrië

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen ook de situatie in Syrië bespreken, met name de recente ontwikkelingen ter plaatse.

Hoorn van Afrika

Naar aanleiding van het bezoek van de hoge vertegenwoordiger aan de Hoorn van Afrika van 9 tot en met 13 februari, zal de Raad van gedachten wisselen over de actuele situatie in de regio.

Venezuela

Tijdens de lunch zullen de Ministers van Buitenlandse Zaken de situatie in Venezuela bespreken, in het licht van de laatste ontwikkelingen en de eerste bijeenkomst van de Internationale Contactgroep op 7 februari.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven