r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 februari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis, G.H. (Günther) Oettinger, W.B. (Wopke) Hoekstra, M. (Menno) Snel e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 12 februari 2019 (OR. en)

5962/1/19 REV 1

OJ CONS 5 ECOFIN 96

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

12 februari 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5963/19 a) Niet-wetgeving

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 10. 
  Aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van (*) 6170/19 de directie van de Europese Centrale Bank

  Vaststelling 5940/19

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5964/19
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

   Europese Unie)

 • 3. 
  Herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht

  Algemene oriëntatie 6156/19 5834/19 + COR 1

  5835/19 + COR 1 5836/19 + COR 1

 • 4. 
  Diversen 5937/19

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Mededeling van de Commissie - Naar een meer efficiënte en 5472/19 democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

  Gedachtewisseling

 • 6. 
  Conclusies over het verslag inzake de houdbaarheid van de 5814/19 begroting 2018

  Aanneming

 • 7. 
  Aanbeveling inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting (*) 5824/1/19 REV 1 voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 5824/19 ADD 1

  2017 Vaststelling

 • 8. 
  Conclusies betreffende de begrotingsrichtsnoeren voor 2020 5823/19

  Aanneming

 • 9. 
  Diversen

  Koolstofbeprijzing en luchtvaartbelasting 6098/19

  Informatie van de Nederlandse delegatie

o

o o

p.m.:

Maandag 11 februari 2019

15.00 Eurogroep

16.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven