r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Landbouw en Visserij, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 januari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Voornaamste agendapunten

Roemeense voorzitterschap

Het Roemeense voorzitterschap zal zijn politieke prioriteiten en zijn werkprogramma toelichten.

Infographic - The future of EU agricultural policy

Zie volledige infographic

Toekomst van het GLB na 2020

De Raad zal spreken over het pakket voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020.

De ministers zullen van gedachten wisselen over het nieuwe uitvoeringssysteem dat in het voorstel inzake de strategische GLB-plannen beschreven staat. Met betrekking tot datzelfde voorstel zal de Commissie de nieuwe groene architectuur presenteren.

Ook zullen de ministers zich beraden op het GLB-voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening (GMO).

Plantaardige eiwitten

De Raad zal een oriënterend debat houden over het verslag over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de EU.

Overige punten

De Raad zal zich laten informeren over de oprichting van een Internationaal centrum voor oplossingen tegen antimicrobiële resistentie.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven