r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen W.B. (Wopke) Hoekstra e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 18 januari 2019 (OR. en)

5355/19 OJ CONS 3 ECOFIN 27

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

22 januari 2019 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 5356/19

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht 5108/19 + COR 1

  Oriënterend debat

 • 4. 
  InvestEU 5152/19

  Oriënterend debat

 • 5. 
  Diversen 5300/19

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Presentatie van het werkprogramma van het voorzitterschap

  Gedachtewisseling 7. Europees Semester 2019

  • a) 
   Conclusies over de jaarlijkse groeianalyse 5095/19 Aanneming
  • b) 
   Conclusies over het waarschuwingsmechanismeverslag 5096/19 Aanneming
  • c) 
   Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 5097/19 Goedkeuring
 • 8. 
  Economische en monetaire unie - follow-up van de Eurotop van december

  Gedachtewisseling

 • 9. 
  Diversen

  o

  o o

p.m.:

maandag 21 januari 2019

15.00 Eurogroep

16.30 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Eerste lezing

Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven