r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Economische en Financiële Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen W.B. (Wopke) Hoekstra e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Voornaamste agendapunten

InvestEU

De Raad zal spreken over InvestEU, een programma dat voor meer investeringen, innovatie en jobcreatie in de EU zou moeten zorgen.

Doel is de bestaande instrumenten voor het bevorderen van investeringen en werkgelegenheid in de EU samen te brengen in één programma, in de context van het volgende meerjarig financieel kader (MFK 2021‑2027).

Momenteel zijn er 14 verschillende instrumenten die investeringen in de EU stimuleren. Het belangrijkste daarvan is het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat in juli 2015 werd gelanceerd en in december 2017 werd uitgebreid.

In juni 2018 stelde de Europese Commissie voor het programma InvestEU op te zetten om de financiering uit de EU-begroting in de vorm van leningen en garanties onder één dak te brengen.

Europees Semester

De Raad zal conclusies aannemen over de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie en over macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten. Hij zal ook een ontwerpaanbeveling over het economisch beleid van de eurozone goedkeuren.

Financieel toezicht

De ministers zullen nagaan hoe het staat met de onderhandelingen over de herziening van de bestaande architectuur voor financieel toezicht. Het doel van de bespreking is te komen tot een beslissing om de bepalingen inzake de versterking van het toezicht op de bestrijding van witwaspraktijken (anti-money laundering - AML) en terrorismefinanciering, af te splitsen van de rest van de herziening van het Europees stelsel.

In september 2017 heeft de Commissie voorstellen gedaan om de mandaten, het beheer en de financiering van de 3 Europese toezichtsautoriteiten in de EU te verbeteren.

Andere onderwerpen

De ministers zullen terugkomen op de Eurotop van december, waar de leiders een akkoord bereikten over de belangrijkste elementen van de hervorming van de economische en monetaire unie. Het Roemeense voorzitterschap zal het werkprogramma op economisch en financieel gebied voor de komende 6 maanden presenteren.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven