r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Buitenlandse Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen J. (Johannes) Hahn, F. (Federica) Mogherini e.a.
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Voornaamste agendapunten

Actuele kwesties

In de Raad Buitenlandse Zaken zullen eerst actuele kwesties aan de orde komen, zodat de ministers dringende internationale vraagstukken kunnen bespreken.

Met betrekking tot de situatie in Venezuela zal de hoge vertegenwoordiger de Ministers van Buitenlandse zaken inlichten over de oprichting van een internationale contactgroep die, indien aan de nodige voorwaarden is voldaan, een politiek proces op gang kan helpen.

De hoge vertegenwoordiger en de Ministers van Buitenlandse Zaken zullen ook aandacht besteden aan de jongste ontwikkelingen in de Democratische Republiek Congo na de presidentsverkiezingen van 30 december 2018.

Desinformatie

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen spreken over het actieplan tegen desinformatie dat de Commissie op 5 december 2018 heeft gepresenteerd. Zij zullen van gedachten wisselen over de uitvoering van het actieplan. Naar verwachting zullen de ministers nader ingaan op de externe aspecten van het probleem van desinformatie.

Liga van Arabische Staten

De Raad zal een voorbereidende bespreking wijden aan de ministeriële bijeenkomst van de EU en de Liga van Arabische Staten. Deze bijeenkomst vindt plaats in Brussel op 4 februari 2019, aan de vooravond van de top op 24 en 25 februari 2019 in Sharm‑el‑Sheikh (Egypte).

ASEAN

Ook zal de Raad spreken over de 22e ministeriële bijeenkomst van de EU en de ASEAN, die op dezelfde dag plaatsvindt in Brussel. Naar verwachting zal de Raad conclusies over de betrekkingen EU‑ASEAN aannemen.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven