r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel maant tot haast met asielwetten

dinsdag 4 december 2018, 13:19
Paspoortcontrole
Bron: Frontex

BRUSSEL (ANP) - Om uitdagingen op het gebied van asiel en migratie beter het hoofd te kunnen bieden moeten de EU-lidstaten en het Europees Parlement snel een reeks wetsvoorstellen goedkeuren. Die oproep doet de Europese Commissie. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans is dat ,,essentieel voor een duurzaam en toekomstbestendig asiel- en migratiesysteem''.

Het betreft onder meer voorstellen voor gelijkschakeling van de regels voor opvang van asielzoekers, het opnemen van vingerafdrukken van migranten in een databank, hervestiging van erkende vluchtelingen en uitbreiding van het Europese asielagentschap.

Twee andere dossiers, de herziening van de asielprocedures en de Dublinverordening, die regelt welk land asielaanvragen moet behandelen, verkeren in een patstelling. De spreiding van asielzoekers die hiermee gepaard gaat is met name voor Centraal-Europese landen onaanvaardbaar. Brussel roept op tot tijdelijke maatregelen tot een definitieve oplossing wordt gevonden.

De Europese Commissie stelt dat veel van de sinds 2015 genomen maatregelen werken maar dat de ,,resterende zwakheden’’ nu moeten worden aangepakt. Dat kan en moet worden gedaan voor de Europese verkiezingen van mei, aldus Timmermans.

In ieder geval is het tijd te stoppen met de controles aan de binnengrenzen in sommige lidstaten, zodat het vrije verkeer van personen in de Schengenzone weer in ere wordt hersteld, aldus Brussel. Daarnaast zou goedkeuring moeten komen voor recentere voorstellen, over bijvoorbeeld uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht.

Terug naar boven