r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

JHA Counsellors / Mixed Committee (EU-Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein), Brussel

Justus Lipsius
datum 7 december 2018
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
organisatie Raden/Attachés

B

Council of the European Union

1 General Secretariat

 

Brussels, 3 December 2018

 

CM 5641/18

 

DAPIX JAI

COMIX

 

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

Contact:

frederique.lambert@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32.2-281.71.92

Subject:

JHA Counsellors / Mixed Committee

(EU-lceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein)

Date:

7 December 2018

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

  • 1. 
    Adoption of the agenda
  • 2. 
    Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2018/XX [the ETIAS Regulation], Regulation (EU) 2018/XX [the Regulation on SIS in the field of border checks] and Regulation (EU) 2018/XX

[the eu-LISA Regulation]

  • Examination of the EP amendments WK 15012/18 (to be issued)

CM 5641/18

1

EN

  • 3. 
    Any other business

NB: Council documents are available on Delegates Portal. Room attendants will provide copies on request at the earliest opportunity.

CM 5641/18

2

EN


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Raden/Attachés

Als het niet lukt om in een raadswerkgroep overeenstemming te bereiken over een voorstel, kan dat voorstel voor behandeling worden doorverwezen naar de raadswerkgroep Raden/Attachés. Daarin hebben ambtenaren zitting die werkzaam zijn bij de Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie in Brussel.

Deze speciaal ingestelde raadswerkgroep probeert een compromis op hoofdlijnen te bereiken. In principe zitten er geen deskundigen op het gebied van het specifieke onderwerp bij dit overleg, tenzij de Permanente Vertegenwoordiging dat noodzakelijk vindt.

3.

Meer over...

Terug naar boven