r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Deposit Insurance Scheme - Progress report

1.

Tekst

Council of the European Union

Brussels, 3 December 2018

(OR. en)

14644/18

Interinstitutional Files: COR 1

2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD)

2016/0363(COD) EF 305

2016/0364(COD) ECOFIN 1126

2018/0060(COD) DRS 55 CCG 41

2018/0063(COD) JAI 1190 2017/0270(COD) JUSTCIV 289 CODEC 2098

NOTE

From: Presidency

To: Permanent Representatives Committee/Council

Subject: European Deposit Insurance Scheme

  • - 
    Progress report

.Document ST 14644/18 INIT should not bear the distribution marking "LIMITE".


2.

Behandeld document

23 nov
'18
Europees depositoverzekeringsstelsel - Voortgangsverslag
NOTE
Presidency
14644/18
 
 
 

3.

Meer informatie

14 mrt
'18
COM(2018)134 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
14 mrt
'18
COM(2018)135 - Kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden
23 nov
'16
COM(2016)851 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
23 nov
'16
COM(2016)853 - Wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde
23 nov
'16
COM(2016)854 - Wijziging van de richtlijn kapitaalvereisten met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, (gemengde) financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden
24 nov
'15
COM(2015)586 - Wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

Terug naar boven