r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme (First reading) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the completion of the Banking Union" = Progress report (State of play)

Inhoud

1.

Tekst

Council of the European Union

Brussels, 3 December 2018 (OR. en)

14452/18

Interinstitutional File: COR 3

2015/0270 (COD)

EF 297 ECOFIN 1079 CODEC 2069 DRS 54 CCG 40

REPORT

From: Presidency

To: Delegations

Subject: - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European

Deposit Insurance Scheme (First reading)

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the completion of the Banking Union"
  • Progress report (State of play)

Documents ST 14452/18 INIT + COR 1 + COR 2 should not bear the distribution marking

"LIMITE".


2.

Behandeld document

23 nov
'18
- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (eerste lezing) - Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, "Naar de voltooiing van de bankenunie" = Voortgangsverslag (stand van zaken)
REPORT
Presidency
14452/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven