r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Potentieel van de binnenvaart ten volle benutten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 3 december 2018.

De Raad heeft vandaag conclusies over de binnenvaart aangenomen. Daarin wordt gewezen op de aanzienlijke bijdrage die dit efficiënte, veilige en duurzame vervoerssysteem kan leveren tot het verminderen van de negatieve effecten van de vervoerssector als geheel.

Verdere inspanningen zijn nodig om de mogelijkheden van de binnenvaart ten volle te kunnen benutten. De Commissie wordt verzocht om uiterlijk eind 2020 een vervolgprogramma voor Naiades II te ontwikkelen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF


Delen

Terug naar boven