r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Research Working Party meeting - ATTACHES ONLY, Brussel

Justus Lipsius
datum 7 december 2018
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
organisatie Groep Onderzoek, Raden/Attachés

Council of the European Union

General Secretariat

Brussels, 3 December 2018

CM 5636/1/18 REV 1

RECH

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

 

Contact:

ilkka.saarilahti@consilium.europa.eu

 

minna.immonen@consilium.europa.eu

 

simon.dalferth@consilium.europa.eu

 

christian.froik@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32.2.281.5524/6382/8434/6381

Subject:

Research Working Party meeting - ATTACHES ONLY - CANCELLATION

 

OF MEETING

Date:

7 December 2018

Time:

14.30

Venue:

COUNCIL

 

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

 

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

Delegations are informed that the above-mentioned meeting is cancelled.

CM 5636/1/18 REV 1

1

EN


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Raden/Attachés

Als het niet lukt om in een raadswerkgroep overeenstemming te bereiken over een voorstel, kan dat voorstel voor behandeling worden doorverwezen naar de raadswerkgroep Raden/Attachés. Daarin hebben ambtenaren zitting die werkzaam zijn bij de Permanente Vertegenwoordigingen bij de Europese Unie in Brussel.

Deze speciaal ingestelde raadswerkgroep probeert een compromis op hoofdlijnen te bereiken. In principe zitten er geen deskundigen op het gebied van het specifieke onderwerp bij dit overleg, tenzij de Permanente Vertegenwoordiging dat noodzakelijk vindt.

3.

Meer over...

Terug naar boven