r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Digitale eengemaakte markt: nieuwe EU-regels bieden Europese burgers de mogelijkheid online te winkelen zonder grenzen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018.

Op 3 december 2018 wordt de nieuwe verordening, die de Europese Commissie in mei 2016 heeft voorgesteld om een einde te maken aan ongerechtvaardigde online-geoblocking, in de hele EU van kracht. De Europese burgers hoeven dan niet meer te vrezen dat zij op een website worden geblokkeerd of omgeleid omdat zij, of hun kredietkaart, uit een ander land komen. Overal in de EU kunnen zij online toegang krijgen tot goederen en diensten.

Vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová en commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel verklaarden daarover:

"In 2015 was het op 63 % van de websites niet mogelijk iets te kopen vanuit een ander EU-land. Daardoor was bijna twee derde van de consumenten die in het buitenland online wilden winkelen daartoe niet in staat. Op 3 december maken we een einde aan dergelijke praktijken. We willen een Europa zonder grenzen en dat betekent ook dat belemmeringen voor online winkelen moeten worden weggenomen.

"Net als de afschaffing van roamingtarieven, de nieuwe regels inzake gegevensbescherming en de mogelijkheid voor burgers om met hun online-inhoud te reizen, is het einde van ongerechtvaardigde geoblocking een essentieel initiatief om de digitale eengemaakte markt voor iedereen te verwezenlijken, met tastbare resultaten voor burgers en bedrijven.

De consumenten krijgen dankzij de nieuwe regels een ruimere keuze aan producten en zij kunnen profiteren van concurrerende prijzen. Tegelijkertijd kunnen bedrijven hun klantenbasis over de grenzen heen uitbreiden en hebben zij te maken met lagere kosten voor transacties en administratie. De verordening maakt deel uit van een bredere inspanning door de EU om de elektronische handel op de eengemaakte markt te stimuleren. Daartoe behoren maatregelen om consumenten online beter te beschermen, grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten betaalbaarder te maken en de btw-regels te vereenvoudigen bij het online kopen en verkopen van goederen.

We roepen nu alle lidstaten op om te zorgen voor een doeltreffende uitvoering van deze regels en om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de verordening vanaf de eerste dag effectief wordt gehandhaafd. Wij wijzen ook op het belang van overeenstemming over geharmoniseerde regels voor de verkoop van digitale goederen en diensten en online-aankopen. Deze elementen zijn stuk voor stuk onontbeerlijk voor de totstandbrenging van een goed werkende en concurrerende digitale eengemaakte markt."

Volgende stappen

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de verordening en moeten de nodige structuren opzetten om een vlotte start van de toepassing ervan te waarborgen. In het bijzonder moeten de lidstaten instanties aanwijzen die belast zijn met de handhaving en instanties die de consument met praktische hulp terzijde staan. Bovendien moeten de lidstaten doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen vaststellen die worden toegepast bij inbreuken op de verordening. De Commissie zal tegen maart 2020 een eerste evaluatie van de verordening inzake geoblocking uitvoeren. Die beoordeling heeft betrekking op de mogelijke uitbreiding van het non-discriminatiebeginsel bij de toegang tot goederen en diensten naar niet-audiovisuele, langs elektronische weg verrichte diensten, waarvan het belangrijkste kenmerk auteursrechtelijk beschermde inhoud is, zoals e-boeken, muziek, spellen en software. De Commissie zal ook nauwgezet onderzoeken of in andere sectoren, zoals diensten op het gebied van vervoer en audiovisuele diensten, eventueel resterende onterechte beperkingen op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging moeten worden opgeheven.

Achtergrond

Consumenten en (met name middelgrote en kleine) bedrijven hebben steeds meer belangstelling in winkelen en verkopen in de hele EU. De online-verkoop van producten neemt elk jaar met 22 % toe. Het kwam echter dikwijls voor dat handelaren weigerden om producten te verkopen aan klanten uit een andere EU-lidstaat of om dezelfde prijzen in rekening te brengen als voor lokale klanten.

Verordening (EU) 2018/302 ("verordening inzake geoblocking") wordt op 3 december van kracht en heeft tot doel consumenten en bedrijven op de interne markt van de EU meer mogelijkheden te bieden. De verordening is met name gericht op het probleem dat sommige klanten, uitsluitend op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, geen goederen en diensten kunnen kopen van handelaren die zich in een andere lidstaat bevinden, zelfs niet op dezelfde voorwaarden als de bevolking in die lidstaat. Uit een onderzoek dat de Commissie in 2015 heeft uitgevoerd, is gebleken dat slechts 37 % van de websites grensoverschrijdende klanten de mogelijkheid gaf om de laatste stap te bereiken voordat de aankoop wordt afgerond door betalingsgegevens in te voeren.

De verordening inzake geoblocking maakt deel uit van een breder pakket maatregelen ter bevordering van de elektronische handel op de eengemaakte markt, waaronder de herziene verordening betreffende samenwerking bij consumentenbescherming, de nieuwe regels voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, de nieuwe regels voor digitale overeenkomsten en de nieuwe btw-regels voor elektronische handel.

Meer informatie

Factsheet: hoe kunt u als consument in de EU het meeste uit elektronische handel halen?

Beknopte handleiding over de geoblockingregels voor onlinehandelaren

Vragen en antwoorden over geoblocking, met informatie voor de nationale autoriteiten die de nieuwe regels handhaven en praktische hulp voor consumenten

Politiek akkoord over de afschaffing van ongerechtvaardigde geoblocking

Politiek akkoord om grensoverschrijdende pakketbezorging betaalbaarder te maken

Politiek akkoord over eenvoudigere en efficiëntere btw-regels voor online-bedrijven

STATEMENT/18/6626

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven