r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 december 2018 14:15
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  Data AEB-werkbezoeken
 • 3. 
  Terugkoppeling plenaire sessie Beneluxparlement, 30 november - 1 december 2018

Mondelinge terugkoppeling door het lid Postema

 • 4. 
  Ambassadeursconferentie: uitnodiging en thema's

Bespreking

 • 5. 
  21.501-20

Geannoteerde agenda Europese Raad van 13 en 14 december 2018

 • 6. 
  Mededelingen en informatie
 • 7. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven