r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Advocaat-generaal EU Hof: bij verlengingswet Belgische kerncentrale was een milieueffectrapportage verplicht

donderdag 29 november 2018, 11:08

LUXEMBURG (ANP) - België heeft bij het besluit de levensduur van twee kernreactoren in Doel te verlengen nagelaten de effecten op het (grensoverschrijdende) milieu te onderzoeken, terwijl dat in principe wel had moeten gebeuren. Er zijn aanwijzingen dat daarmee Europese wetgeving is geschonden, maar dat betekent niet dat de reactoren dicht moeten.

Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Juliane Kokott, stelt dat in een zaak die twee Belgische milieuorganisaties hadden aangespannen. Die willen dat de verlengingswet wordt vernietigd omdat er geen milieueffectrapportage (MER) is gemaakt.

De Belgische regering besloot drie jaar geleden de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 nabij Antwerpen met tien jaar te verlengen. Een MER werd niet nodig geacht. In de daaropvolgende rechtszaak vroeg het Belgische Grondwettelijk Hof het EU-hof in Luxemburg of een milieueffectbeoordeling met bijbehorende inspraak is vereist. Dat is volgens Kokott het geval.

De fout kan nog worden rechtgezet. Volgens de advocaat-generaal zouden de reactoren open kunnen blijven om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening zeker te stellen. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend.

Terug naar boven