r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 10 december 2018 19:30 - 20:15
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.4
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

19.30 - 20.15 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

INTA/8/14434

*** 2018/0214(NLE) COM(2018)0350

 

Rapporteur voor advies:

 

Tiziana Beghin (EFDD)

PA - PE629.606v01-00

Bevoegd:

 

JURI -

Virginie Rozière (S&D)

 
 • 4. 
  Goedkeuring ontwerpadvies
 • 5. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 21 november 2018, 12.00 uur
 • 6. 
  Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

INTA/8/14438

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 - C8-0383/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Christophe Hansen (PPE)

PA - PE629.613v01-00

AM - PE630.585v01-00

Bevoegd:

 

JURI -

Virginie Rozière (S&D)

PR - PE631.792v01-00

 • 7. 
  Goedkeuring ontwerpadvies
 • 8. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 21 november 2018, 12.00 uur
 • 9. 
  Colombiaanse antidumpingmaatregelen ten aanzien van diepvriesfrieten uit België, Duitsland en Nederland

INTA/8/15161

 • 10. 
  Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
 • 11. 
  Vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie

INTA/8/11011

***I 2017/0224(COD) COM(2017)0487 - C8-0309/2017

 

Rapporteur:

 

Franck Proust (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA*

   

Adviezen:

 

AFET -

Geoffrey Van Orden (ECR)

AD - PE616.888v02-00

 

ECON -

Roberts Zīle (ECR)

AD - PE615.441v03-00

 

ITRE* -

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

AD - PE615.451v02-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
 

LIBE -

Besluit: geen advies

 
 • 12. 
  Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
 • 13. 
  Uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen

INTA/8/12811

***I 2018/0101(COD) COM(2018)0206 - C8-0158/2018

 

Rapporteur:

 

Christofer Fjellner (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA

   
 • 14. 
  Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

Eventueel

 • 15. 
  Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

INTA/8/13277

***I 2018/0158(COD) COM(2018)0312 - C8-0202/2018

 

Rapporteur:

 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE)

 

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

AGRI -

Matt Carthy (GUE/NGL)

AD - PE623.916v02-00

 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 • 16. 
  Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

* * *

 • 17. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)

INTA/8/14004

*** 2018/0281(NLE) 10882/2018 - C8-0496/2018

 

Rapporteur:

 

Iuliu Winkler (PPE)

PR - PE627.692v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   
 • 18. 
  Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
 • 19. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 12 oktober 2018, 12.00 uur
 • 20. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

INTA/8/13839

2018/0256M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Patricia Lalonde (ALDE)

PR - PE627.726v02-00

AM - PE630.461v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

AD - PE628.385v02-00

AM - PE629.610v01-00

 

AGRI -

Michel Dantin (PPE)

AD - PE627.628v02-00

AM - PE628.535v01-00

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

PECH -

Nils Torvalds (ALDE)

AD - PE629.477v02-00

AM - PE629.559v02-00

DT - PE629.478v01-00

 • 21. 
  Goedkeuring ontwerpverslag
 • 22. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2018, 12.00 uur
 • 23. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

INTA/8/13678

*** 2018/0256(NLE) 10593/2018 - C8-0463/2018

 

Rapporteur:

 

Patricia Lalonde (ALDE)

PR - PE627.725v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

AD - PE628.382v02-00

AM - PE629.611v04-00

 

AGRI -

Michel Dantin (PPE)

AD - PE626.968v03-00

 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 • 24. 
  Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
 • 25. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2018, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 26. 
  Rondvraag
 • 27. 
  Volgende vergaderingen
 • 28. 
  23 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
 • 29. 
  24 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven