r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Studie: handel ondersteunt meer dan 36 miljoen banen in EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 27 november 2018.

Twee nieuwe studies die de Europese Commissie vandaag publiceert, beklemtonen het groeiende belang van de uitvoer van de EU voor de werkgelegenheid in Europa en daarbuiten.

De uitvoer van de EU naar de rest van de wereld is belangrijker dan ooit tevoren. Zij ondersteunt 36 miljoen banen in Europa, twee derde meer dan in 2000. 14 miljoen van die banen zijn voor vrouwen. Bovendien is de uitvoer van de EU naar de rest van de wereld goed voor 2,3 biljoen euro toegevoegde waarde in de EU.

Sinds deze Commissie in 2014 is aangetreden, is het aantal door de uitvoer geschraagde banen met 3,5 miljoen toegenomen. Die banen worden gemiddeld 12 % beter betaald dan banen in de rest van de economie.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Uit deze studie blijkt glashelder dat handel banen oplevert. De uitvoer van de EU naar de rest van de wereld bezorgt een groot en groeiend aantal burgers in alle hoeken van Europa een inkomen. Bijna 40 procent van degenen die door handel een baan hebben, zijn vrouwen. De handel van de EU levert ook ver buiten de EU miljoenen banen op, ook in ontwikkelingslanden. Dat is nog een bewijs dat iedereen baat heeft bij handel: wat voor ons goed is, is ook goed voor onze partners elders in de wereld."

Het rapport dat vandaag, tijdens de Europese dag van het handelsbeleid, is gepubliceerd, bevat gedetailleerde factsheets over de resultaten voor elke lidstaat van de EU. De uitvoer creëert en ondersteunt banen in de hele EU, en het aantal stijgt. Sinds 2000 vond de grootste stijging plaats in Bulgarije (+ 312 %), Slowakije (+ 213 %), Portugal (+ 172 %), Litouwen (+ 153 %), Ierland (+ 147 %), Estland (+ 147 %) en Letland (+ 138 %).

De vandaag vrijgegeven cijfers tonen aan dat de uitvoer naar de rest van de wereld een groot positief overloopeffect heeft. Als exporteurs in een lidstaat goed presteren, hebben ook werknemers in andere lidstaten daar baat bij. Dit komt doordat bedrijven die eender waar in de bevoorradingsketen goederen en diensten leveren, ook voordeel halen als hun eindafnemer het eindproduct verkoopt in het buitenland. Zo ondersteunt de Franse uitvoer naar de rest van de wereld bijvoorbeeld 627 000 banen in andere lidstaten van de EU.

Ten slotte is de uitvoer van de EU naar alle landen ter wereld goed voor bijna 20 miljoen banen buiten de EU. Dat aantal is sinds 2000 meer dan verdubbeld. Zo zijn bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen banen in de Verenigde Staten het gevolg van de productie van goederen en diensten die via wereldwijde bevoorradingsketens worden verwerkt in de uitvoer van de EU.

De studie kijkt ook naar het evenwicht tussen mannen en vrouwen; bijna 14 miljoen vrouwen in de EU hebben een baan die steunt op handel.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft het handelsbeleid aangemerkt als een centraal element van de Europa 2020-strategie. Gelet op de snelle veranderingen van het mondiale economische landschap is een goed begrip van de invloed van de handelsstromen op de werkgelegenheid belangrijker dan ooit. Dat begrip is enkel mogelijk als alomvattende, betrouwbare en vergelijkbare informatie en analyses worden verzameld om een op feiten gebaseerd beleid te ontwikkelen.

Met het oog daarop hebben het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie samengewerkt aan een publicatie die een nuttig hulpmiddel moet zijn voor beleidsmakers en onderzoekers op handelsgebied.

Na de eerste editie in 2015 bevat het rapport een aantal indicatoren die in detail het verband tussen handel en werkgelegenheid illustreren voor de hele EU en voor elke lidstaat. De nieuwe World Input-Output Database voor 2016 was daarvoor de belangrijkste bron van gegevens. Die informatie is aangevuld met gegevens over de werkgelegenheid per leeftijdscategorie, kwalificatieniveau en geslacht. Alle indicatoren betreffen de uitvoer van de EU naar de rest van de wereld, teneinde de omvang van het EU-handelsbeleid te weerspiegelen.

Meer informatie

Memorandum met meer gedetailleerde gegevens

Interactieve kaart (28 factsheets voor de landen en 1 factsheet voor de EU): hoeveel banen in jouw land steunen op uitvoer?

Volledige studie - gegevens en grafieken

Studie handel en inkomen

Nota voor economen - uitleg over de gegevens in de studie

Rapport 2015

Pagina van de Europese dag van het handelsbeleid

IP/18/6531

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven