r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Migration, demography & depopulation - Latvia, Riga

Riga
datum 12 februari 2019
plaats Riga, Letland
organisatie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

Latvia is facing a decrease in population. This is particulally problematic in the research field, as many academics are moving abroad. This conference organised by the Latvian Ministry of Education and Science will bring together scientists, members of parliament and policymakers to discuss this pressing depopulation issue.


1.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

2.

Meer over...

Terug naar boven