r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 april 2019 12:30 - 13:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

 • Brievenlijst

 • Geplande activiteiten van de commissie

  Details

  • di 23-04-2019 16.00 - 16.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk
  • do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 25-04-2019 13.15 - 14.00 Delegatievergadering Ambtelijke briefing werkbezoek VS
  • do 25-04-2019 14.30 - 15.30 Technische briefing Briefing werkbezoek VS door Amerikaanse ambassadeur

  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

  • zo 28-04 t/m vr 03-05 Werkbezoek VS
  • ma 06-05-2019 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • di 14-05-2019 13.45 - 14.00 Petitie Tamil Forum inzake Srilanka
  • do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • wo 05-06-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • wo 19-06-2019 18.00 - 20.30 Wetgevingsoverleg jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018
  • do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  • wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  • ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  • wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  • di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
  • wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  • wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

  Nog te plannen plenaire debatten:

   • 21. 
    Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (minister BuZa, minister J&V)
   • 38. 
    Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (minister BuZa)
   • 91. 
    Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
   • 13. 
    Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
   • 14. 
    Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
   • 21. 
    Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
   • 43. 
    Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
   • 47. 
    Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
   • 67. 
    Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 • Planning Procedurevergaderingen najaar 2019

  Details

  Steeds op een donderdag van 12.30 tot 13.15 uur op de volgende data:

  12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 19 december

 • Verzoek The Rights Forum, namens prof. Lynk - 7e speciaal rapporteur, om bijzondere procedure over mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden (incl. laatste ontwikkelingen in Gaza) d.d. 14 of 15 mei 2019

 • Stafnotitie - Kennisagenda 2019 - Verhouding met Rusland

 • Reactie op verzoek commissie om versoepeling aanvraag visum Schengenlanden voor Surinamers

  Te behandelen:

  20361-182 Brief regering d.d. 11 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie om versoepeling aanvraag visum Schengenlanden voor Surinamers

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

  20361-182 Reactie op verzoek commissie om versoepeling aanvraag visum Schengenlanden voor Surinamers

 • Antwoorden op vragen commissie over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan (Kamerstuk 29521-375)

  Te behandelen:

  29521-377 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  29521-377 Verslag van een schriftelijk overleg over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"

  Te behandelen:

  2019Z08205 Brief regering d.d. 18 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (van vier uur, met spreektijd 6 minuten), zo mogelijk voor het zomerreces, met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Op de volgende procedurevergadering bespreekt de commissie, op basis van de dan geplande datum voor dit AO, de mogelijkheid van een Rondetafelgesprek, voorafgaand aan het AO.

  2019D16635 Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"

 • Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

  Te behandelen:

  35186 Wetgeving d.d. 8 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGoedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 mei om 16.00 uur.

  2019D14641 35186 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

  35186-1 Koninklijke boodschap

  35186-2 Voorstel van wet

  35186-3 Memorie van toelichting

  35186-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Beantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 (Kamerstuk 30952-330)

  Te behandelen:

  30952-336 Brief regering d.d. 18 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenBeantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30952-336 Lijst van vragen en antwoorden over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag Raad Buitenlandse zaken van 8 april 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2002 Brief regering d.d. 11 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Buitenlandse zaken van 8 april 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 6 mei 2019.

  21501-02-2002 Verslag Raad Buitenlandse zaken van 8 april 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Details

  • 2019Z08565 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel status personeel VS in Caribische deel van het Koninkrijk 23-04-2019
  • 2019Z07578 Aan minister Buza - Verzoek kabinetsreactie EU-China Top 12-04-2019
  • 2019Z07579 Aan minister Buza - actuele situatie Turkije 12-04-2019
  • 2019Z07586 Aan minister BuZa OCW, JenV en de stas jenV -feit vragen Verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden 12-04-2019
  • 2019Z07534 Aan minister Buza - verzoek reactie brf facultatieve protocollen 11-04-2019
  • 2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
  • 2019Z06197 Aan minister Buza - verzoek toelichting initiatief Bijsturing veranderingsgerichte NLse conflictpreventie inzet 28-03-2019
  • 2019Z05215 Aan minister Buza - moord op IKON-journalisten 15-03-2019

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven