r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

UUMUN Talks: De toekomst van de liberale wereldorde, Utrecht

Kasteel Haarzuilens in Utrecht
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 december 2018 19:45 - 22:15
plaats Utrecht
locatie Senaatszaal Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Toon locatie
organisatie Instituut Clingendael

Deze publieksbijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting UUMUN - Utrecht University Model United Nations.

Prominente academici, zoals John G. Ikenberry, zijn van mening dat onze liberale wereldorde al enige tijd onder druk staat. De migratiecrises, de Brexit, de toenemende isolationistische tendensen van de Verenigde Staten en het groeiende machtsspel en bemiddeling van autoritaire machthebbers lijken het naoorlogse systeem te ondermijnen. De bovengenoemde ontwikkelingen roepen de vraag op welke vorm de Liberale Wereldorde en haar instituten in het vervolg zal aannemen. Is bijvoorbeeld de EU zoals wij die kennen bestand tegen de uitdagingen van de toekomst?

Dit evenement had als doel om het Utrechtse publiek, en de studentengemeenschap in het bijzonder, te betrekken in een debat aangaande het vooruitzicht van de liberale wereldorde binnen de huidige context van euroscepticisme en een vermeende afneming in de trans-Atlantische samenwerking.

Gastsprekers waren Marriët Schuurman / Hoofd UNSC Taskforce, Barend ter Haar / Senior Visiting Research Fellow Instituut Clingendael, en Duco Hellema / emeritus Hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht.


1.

Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is een kennisplatform met als doel kennis en inzicht over internationale betrekkingen te bevorderen en het publiek debat over internationale onderwerpen te stimuleren.

Instituut Clingendael is een denktank en een opleidingsinstituut voor diplomaten. Het Instituut identificeert en analyseert opkomende politieke en sociale ontwikkelingen voor een breed spectrum van doelgroepen door middel van onderzoek, opleidingen en via de platformfunctie. Clingendael adviseert daarnaast overheid, parlement, sociale organisaties en de private sector. Het Instituut verzorgt tevens het maandelijkse online Clingendael Magazine Internationale Spectator.

2.

Meer over...

Terug naar boven