r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 april 2019 13:15 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

 • Activiteiten commissie

  Details

  • 25-04-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

  • 04-05 t/m za 11-05 Werkbezoek Colombia
  • 14-05-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  • 16-05-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 16-05-2019 14.00 - 15.00 Gesprek Eurocommissaris Katainen
  • 21-05-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg RBZ/Handel
  • 29-05-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Handelsbevordering
  • 06-06-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 06-06-2019 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Noodhulp
  • 17-06-2019 13.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda
  • 20-06-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 20-06-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 13-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg RBZ/Handel
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-11-2019 16.30 - 18.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Nog te agenderen plenaire debatten:

   • 85. 
    Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
   • 1. 
    Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHA-OS, minister LNV)
   • 48. 
    Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
   • 73. 
    Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
 • Planning procedurevergadering najaar 2019

  Details

  Steeds op een donderdag van 13.15 tot 14.00 uur op de volgende data:

  12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 19 december 2019

 • Gesprek met de Nederlandse bewindsvoerder bij de Wereldbank, dhr. Koen Davidse

  Details

  Besluit: gesprek organiseren op dinsdagmiddag 25 juni 2019.

 • Verzoek UNHCR, namens Hoge Commissaris UNHCR, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over laatste stand van zaken omtrent Global Compact for Refugees en Global Refugee Forum d.d. 5 of 6 juni 2019

 • Beantwoording vragen commissie over de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016 (Kamerstuk 35163-(R2121)-1)

  Te behandelen:

  35163-(R2121)-2 Brief regering d.d. 10 april 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingBeantwoording vragen commissie over de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35163-(R2121)-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016

 • Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte voor de doorvoer van componenten naar derde landen

  Te behandelen:

  22054-311 Brief regering d.d. 17 april 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingToezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte voor de doorvoer van componenten naar derde landen

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid.

  Algemeen overleg te plannen na ontvangst Jaarrapport Wapenexportbeleid 2018, verwacht in tweede kwartaal 2019.

  22054-311 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte voor de doorvoer van componenten naar derde landen

 • Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019)

  Te behandelen:

  33625-278 Brief regering d.d. 17 april 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Noodhulp d.d. 6 juni 2019.

  33625-278 Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019)

 • Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 en 22 februari 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2001 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingVerslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 en 22 februari 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RBZ/Handel d.d. 21 mei 2019.

  21501-02-2001 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 en 22 februari 2019

 • Openstaande brieven aan bewindspersonen

  Details

  • 2019Z07537 Aan min. BuHa-OS - rappel verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d.11-04-2019
  • 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
  • 2019Z06632 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019
  • 2019Z07109 Aan min. BuHa-OS - verslag wetsvoorstel CETA d.d. 02-04-2019
  • 2019Z06180 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children d.d. 28-03-2019
  • 2019Z05355 Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn openbaar maken informatie Mali d.d. 14-03-2019
  • 2019Z01322 Aan min. BuHa-OS - verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019
  • 2019Z01323 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019
 • Verzoek van het lid Van den Hul brief Bangladesh Akkoord

  Te behandelen:

  2019Z08610 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 25 april 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede KamerlidVerzoek Van den Hul brief Bangladesh Akkoord

  Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een brief, waarin de minister ingaat op haar inzet - al dan niet in Europees verband - aangaande het Bangladesh Veiligheidsakkoord, inclusief eventuele scenario’s na de gerechtelijke uitspraak van 19 mei as, te ontvangen vóór 19 mei 2019.

  2019D17500 Verzoek Van den Hul brief Bangladesh Akkoord

  2019D17675 Aan min. BuHa-OS - brief inzet Bangladesh Akkoord

 • Verzoek van het lid Bouali bijeenkomst organiseren na werkbezoek Colombia over uitkomsten werkbezoek

  Te behandelen:

  2019Z08658 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 25 april 2019 - A. Bouali, Tweede KamerlidVerzoek Bouali bijeenkomst organiseren na werkbezoek Colombia over uitkomsten werkbezoek

  Besluit: Het lid Bouali komt na het werkbezoek Colombia in de eerstvolgende procedurevergadering met een uitgewerkt voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven