r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Woekerprijzen tickets op Europese agenda

maandag 19 november 2018, 16:59
gewijzigd
Ingrid van Engelshoven
Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG (ANP) - Cultuurminister Ingrid van Engelshoven hoopt dat er in Europees verband iets te doen valt tegen het doorverkopen tegen woekerprijzen van tickets voor (culturele) evenementen. In landelijke regels ziet ze niet zoveel, omdat die lastig te verwezenlijken lijken en waarschijnlijk ook niet goed zullen werken. De Denen hebben het onderwerp echter voor de Europese raad van volgende week geagendeerd en het zal ook de Nederlandse minister ,,een lief ding waard zijn" als er een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden.

De kwestie werd tijdens de behandeling van de cultuurbegroting opnieuw aan de kaak gesteld door de SP. Tientallen Nederlandse uitvoerenden onderschreven een manifest van Kamerlid Peter Kwint voor wettelijke maatregelen tegen woekerhandel.

Van Engelshoven begrijpt alle irritaties, maar wees erop dat aanbieders en consumenten zelf ook iets kunnen doen. De aanbieders kunnen het woekeren met prijzen moeilijk maken. De bewindsvrouw wees op een Duits initiatief, waarbij kaartjes op naam pas kort voor het evenement alleen op de mobiel van de koper worden verstrekt. Klanten op hun beurt moeten niet meteen boeken via de eerste de beste site die ze onder ogen komt.

De bewindsvrouw riep verder op geen tegenstelling te creëren tussen ,,hoge" en ,,lage" cultuur, wat ze overigens ,,verouderde begrippen" vindt. Zowel de top als de breedte is voor haar belangrijk: het Concertgebouworkest net zo goed als de fanfare. Ze reageerde op Thierry Aartsen van de VVD, die meer geld wil voor volkscultuur, zoals bijvoorbeeld een bloemencorso en carnaval. Dat is volgens de minister echter meer een zaak van lagere overheden en de top moet nu eenmaal wat kosten. ,,Je kunt niet zo ongeveer het beste orkest ter wereld hebben voor een dubbeltje." Ze wil trouwens best eens met de liberaal naar het carnaval, zei ze.

Van Engelshoven gaat zich inzetten voor de salarissen van leden van ensembles, die zoveel lager liggen dan die van orkesten. Een bestaande regeling daarvoor werkt niet en daarom ligt er nog geld op de plank. In 2019 en 2020 komt daar jaarlijks nog drie ton bij, kondigde de bewindsvrouw aan.

Terug naar boven