r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurotop, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 december 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Eurotop

Hervorming van de Economische en Monetaire Unie

Infographic - How to resolve a bank

Infographic explaining the process of a bank resolution Zie volledige infographic

Voornaamste agendapunten

De EU-leiders zullen spreken over de hervorming van de Economische en Monetaire Unie, op basis van een verslag van de Eurogroep.

Verwacht wordt dat op de Eurotop concrete besluiten en richtsnoeren voor de verdere verdieping van de EMU zullen worden vastgesteld.

Het verslag van de Eurogroep omvat:

de modaliteiten voor de hervorming van het ESM

ontwerpvoorwaarden voor een vangnet voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (SRF)

mogelijke begrotingsinstrumenten voor de eurozone

volgende stappen met betrekking tot de bankenunie

Verslag Eurogroep aan EU-leiders over verdieping EMU

Europese Raad, 13-14/12/2018

Verslag van de vijf voorzitters: de voltooiing van Europa's economische en monetaire unie

Glossary: reform of the Economic and Monetary Union


1.

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd en de voorzitter van de Europese Commissie. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

2.

Meer over...

Terug naar boven