r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 juli 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • Afscheid van stagiaire Shara Roberti

 • Terugkoppeling plenaire COSAC-conferentie in Boekarest

  Details

  De voorzitter geeft een terugkoppeling van het werkbezoek aan de plenaire COSAC-conferentie op 23-25 juni jl. in Boekarest. Onderwerpen die tijdens deze interparlementaire conferentie aan de orde kwamen waren de resultaten van het Roemeens EU-Voorzitterschap, de handelsrelatie met het VK na de Brexit, onderwijs en innovatie. De Nederlandse delegatie organiseerde een goed bezochte zijsessie over het thema transparantie. Ook bij de volgende voorzittersconferentie van de COSAC op 21-22 juli 2019 in Finland zal voor dit onderwerp aandacht worden gevraagd.

 • Brievenlijst

 • Verslag van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1468 Brief regering d.d. 25 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het volgende plenaire debat over de Europese Raad.

  21501-20-1468 Verslag van de Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  21501-08-779 Brief regering d.d. 20 juni 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 25 juni 2019

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het volgende algemeen overleg Cohesiebeleid.

  21501-08-779 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 25 juni 2019

 • Tussentijds verslag co-rapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

 • Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Wenen, Oostenrijk, 8 en 9 april 2019

  Te behandelen:

  30180-32 Overig d.d. 20 juni 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerVerslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Wenen, Oostenrijk, 8 en 9 april 2019

  Besluit: Ter informatie.

  30180-32 Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Wenen, Oostenrijk, 8 en 9 april 2019

  Bijlage

  Voorzittersconclusies

 • EU-Stafnotitie - Werkzaamheden Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel, januari - juli 2019

 • Lijst van EU-voorstellen week 25 - week 26 (17 juni - 28 juni 2019)

 • Planning overleg Raad Algemene Zaken in juli 2019

  Details

  De Raad Algemene Zaken van dinsdag 23 juli is vervroegd naar donderdag 18 juli 2019. Hierop moet ook de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg worden aangepast.

  Besluit: De commissie besluit de gewijzigde inbrengtermijn vast te stellen op vrijdag 12 juli 2019 te 12.00 uur.

  Noot: Deze inbrengtermijn is afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Kamer ontvangt de geannoteerde agenda uiterlijk dinsdag 9 juli en de beantwoording uiterlijk woensdag 17 juli 2019.

 • Planning werkbezoek Parijs na het zomerreces

  Details

  Besluit: Nieuwe datum voorstellen.

  Noot: Op de voorgestelde data (22-24 september en 21-23 oktober 2019) is onvoldoende belangstelling voor dit werkbezoek.

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  Aan minister buza - Verzoek om ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Londen (19-EU-B-029)

  Aan minister buza - Appreciatie van COM (2019) 276 Mededeling: Stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor noodmaatregelen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met inbegrip van de stand van zaken van de Nederlandse voorbereidingen.

  Aan minister buza - Beantwoording schriftelijk overleg Financiële situatie Raad van Europa (Inbrengdatum 01-07-2019)

  Besluit: Ter informatie.

 • Commissie-agenda

  Details

  12-07-2019 12:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juli 2019

  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki

  05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU (nieuw)

  06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit (nieuw)

  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:

  • werkbezoek Hongarije (status: reactiebrief afwachten; opnieuw agenderen na het zomerreces)
  • werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (status: nieuwe datum zoeken)

  Besluit: Ter informatie.

  Gepland:

  Besluit: De commissie stelt de datum voor het commissiewerkbezoek aan Londen, Verenigd Koninkrijk, vast op zondag 6 en maandag 7 oktober 2019.

 • Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake benoemingsprocedure ECB-Voorzitter

  Details

  Het lid Omtzigt (CDA) kondigt aan na ommekomst van het verslag van de Europese Raad d.d. 30 juni-2 juli 2019 te overwegen om een aanvraag tot extern advies inzake de benoemingsprocedure voor de Voorzitter van de Europese Centrale Bank via e-mailprocedure aan de leden van de commissie voor te leggen.

  Besluit: Ter informatie.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven