r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten *

 • Mededeling van het lid Anne Mulder (VVD)

  Details

  Namens de voorbereidingsgroep deelt het lid Anne Mulder (VVD) mede dat het kortlopende externe onderzoek naar de taken en functie van de Europese Commissie, waartoe de commissie in het kader van de kennisagenda 2019 heeft besloten, van start is gegaan. Het onderzoek wordt kort na het zomerreces opgeleverd en uitgevoerd door dr. Adriaan Schout. De leden Anne Mulder (VVD) en Bisschop (SGP) begeleiden het onderzoek.

 • Brievenlijst

 • Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019

  Te behandelen:

  23987-361 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 18 juni 2019 op 6 juni.

  23987-361 Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket

  Te behandelen:

  22112-2813 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket

  Besluit: Reeds behandeld in het Verslag Algemeen Overleg (VAO) Raad Algemene Zaken dd 18 juni 2019 op 11 juni.

  22112-2813 Aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket

 • Concept Strategische Agenda 2019-2024

  Te behandelen:

  21501-20-1455 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenConcept Strategische Agenda 2019-2024

  Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat Europese Raad d.d. 20-21 juni 2019.

  21501-20-1455 Concept Strategische Agenda 2019-2024

  21501-20-1459 Brief regering d.d. 18 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenConcept Strategische Agenda 2019-2024

  Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat Europese Raad d.d. 20-21 juni 2019.

  21501-20-1459 Concept Strategische Agenda 2019-2024

 • Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief art. 50 samenstelling van 20 en 21 juni 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1458 Brief regering d.d. 14 juni 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Europese Raad inclusief art. 50 samenstelling van 20 en 21 juni 2019

  Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat Europese Raad d.d. 20-21 juni 2019.

  21501-20-1458 Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief art. 50 samenstelling van 20 en 21 juni 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Inzetnotitie Voorzitters COSAC-conferentie in Helsinki, Finland op 21 en 22 juli 2019

 • Reactiebrief van het Presidium inzake kandidaatstelling vacature commissievoorzitterschap

  Te behandelen:

  2019Z12096 Brief Kamer d.d. 7 mei 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerKandidaatstelling bij vacature commissievoorzitterschap

  Besluit: Ter informatie.

  2019D24938 Kandidaatstelling bij vacature commissievoorzitterschap

 • Reactiebrief van het Presidium inzake Parlementaire Vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

  Te behandelen:

  2019Z12098 Brief Kamer d.d. 7 mei 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerPermanente vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

  Besluit: Aangehouden ten behoeve van kennisneming van het in de brief vermelde rapport.

  Naar aanleiding van het Presidiumbesluit heeft de Eerste Kamer besloten om eveneens een ambtelijk functionaris af te vaardigen naar Brussel.

  2019D24942 Permanente vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

 • Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Tallinn, Estland, 23- 24 april 2018

  Te behandelen:

  30180-31 Overig d.d. 5 juni 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede KamerVerslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Tallinn, Estland, 23- 24 april 2018

  Besluit: Ter informatie.

  30180-31 Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Tallinn, Estland, 23- 24 april 2018

  Bijlage

  Final Conclusions Conference of Speakers Tallinn 2018

 • Overzicht van interparlementaire conferenties onder het Finse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2019

  Te behandelen:

  2019Z12190 Brief Kamer d.d. 14 juni 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2019

  Besluit: De commissie heeft de brief aan de Kamercommissies over de interparlementaire activiteiten onder het Finse EU-voorzitterschap vastgesteld.

  2019D25110 Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2019

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen

 • Nog te ontvangen brieven

  Details

  • Aan minister buza - Schriftelijke reactie op het rapporteursverslag [rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU] en de daarin opgenomen aanbevelingen aan de Kamer, inclusief de beoordeling van mogelijke extra financiële middelen en de dekking ervan voor Nederlandse ambassades in de Europese Unie ten behoeve van mensenrechten c.q. rechtsstaat.

  Besluit: Ter informatie.

 • Commissie-agenda

  Details

  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest

  27-06-2019 20:15 - 21:15 bijzondere procedure ontvangst Britse delegatie inzake onderzoek naar alternatieve arrangementen voor backstop Brexit (nieuw)

  01-07-2019 12:00 SO Financiële situatie Raad van Europa

  04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019

  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki

  05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

  17-10-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019

  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:

  • werkbezoek Hongarije, reactiebrief afwachten (opnieuw agenderen na het zomerreces)
  • werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (na het zomerreces)

  Besluit: De commissie besluit tot het afleggen van een bezoek aan Londen in de vorm van een commissie- dan wel rapporteurswerkbezoek, nader te plannen na het zomerreces en nadat een nieuwe Britse premier is aangetreden.

 • Voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven