r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 april 2019 09:30 - 10:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Tijd is gewijzigd i.v.m. plenair debat Informele Europese top d.d. 9 mei 2019.

 • Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  23987-342 Brief regering d.d. 3 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  23987-342 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  23987-355 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOnderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  23987-355 Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

 • Toezegging inzake brief die de Britse Conservatieve parlementariër Bill Cash aan de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, stuurde

  Te behandelen:

  23987-354 Brief regering d.d. 11 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op de brief die de Britse Conservatieve parlementariër Bill Cash aan de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, heeft verzonden

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  23987-354 Reactie op de brief die de Britse Conservatieve parlementariër Bill Cash aan de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, heeft verzonden

 • Reactie op een aantal vragen van de leden Omtzigt, Van Raan en Asscher, Van Rooijen en Verhoeven, zoals gesteld tijdens het Europese Raad Terugblikdebat van 28 maart 2019 en aanvullende informatie over de voorbereidingen in EU-kader op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Te behandelen:

  23987-347 Brief regering d.d. 5 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op een aantal vragen van de leden Omtzigt, Van Raan en Asscher, Van Rooijen en Verhoeven, zoals gesteld tijdens het Europese Raad Terugblikdebat van 28 maart 2019 en aanvullende informatie over de voorbereidingen in EU-kader op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  23987-347 Reactie op een aantal vragen van de leden Omtzigt, Van Raan en Asscher, Van Rooijen en Verhoeven, zoals gesteld tijdens het Europese Raad Terugblikdebat van 28 maart 2019 en aanvullende informatie over de voorbereidingen in EU-kader op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

 • Schriftelijke procedure inzake terugtrekkingsakkoord Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Te behandelen:

  23987-357 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenSchriftelijke procedure inzake terugtrekkingsakkoord Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  23987-357 Schriftelijke procedure inzake terugtrekkingsakkoord Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Bijlage

  Reply from Steve Barclay to the letter from Michel Barnier

  Letter from Michel Barnier to Steve Barclay

 • Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

  Te behandelen:

  21501-02-1987 Brief regering d.d. 2 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

  Besluit: Behandeld bij het algemeen overleg op 2 april 2019 over de Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019.

  21501-02-1987 Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

 • Vertrouwelijke bijlage bij de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling van 9 april 2019

  Te behandelen:

  21501-02-1988 Brief regering d.d. 5 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVertrouwelijke bijlage bij de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling van 9 april 2019

  Besluit: Behandeld bij het algemeen overleg op 2 april 2019 over de Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019.

  21501-02-1988 Vertrouwelijke bijlage bij de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken in artikel 50-samenstelling van 9 april 2019

 • Verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

  Te behandelen:

  21501-02-1997 Brief regering d.d. 10 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei / subsidiariteit op 15 mei 2019 13:00 - 16:00.

  21501-02-1997 Verslag Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Geannoteerde agenda Europese Raad in Art. 50-samenstelling van 10 april 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1431 Brief regering d.d. 5 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda Europese Raad in Art. 50-samenstelling van 10 april 2019

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat op woensdag 10 april 2019 over de Europese top van 10 april 2019.

  21501-20-1431 Geannoteerde agenda Europese Raad in Art. 50-samenstelling van 10 april 2019

  Bijlage

  Verzoek om verlenging van de artikel 50

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid van 12 april 2019 in Boekarest

  Te behandelen:

  21501-08-770 Brief regering d.d. 10 april 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid van 12 april 2019 in Boekarest

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-08-770 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid van 12 april 2019 in Boekarest

 • Financiële situatie Raad van Europa

  Te behandelen:

  20043-119 Brief regering d.d. 5 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFinanciële situatie Raad van Europa

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering EUZA dd 15 mei 2019.

  20043-119 Financiële situatie Raad van Europa

 • Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2019

  Te behandelen:

  21109-238 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenStand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Besluit: Brief doorgeleiden naar de vakcommissies op het beleidsterrein waarvan termijnoverschrijdingen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden (I&W, J&V en FIN).

  21109-238 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Bijlage

  Overzicht ingebrekestellingen (per departement)

  Geïmplementeerde richtlijnen 2019 - 1e kwartaal

 • Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het inkomende Finse EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  2019Z07720 Brief regering d.d. 15 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het inkomende Finse EU-Voorzitterschap

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De technische briefing door de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap is ingepland op donderdag 20 juni 2019 10:30 - 11:30.

  2019D15762 Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over het inkomende Finse EU-Voorzitterschap

 • Jaarbericht 2018 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

  Te behandelen:

  35000-V-67 Brief regering d.d. 17 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenJaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-V-67 Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

  Bijlage

  Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

 • Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019

  Te behandelen:

  21501-20-1434 Brief regering d.d. 18 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGeannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat op donderdag 25 april over de informele Europese Raad in Sibiu, Roemenië op 9 mei 2019.

  21501-20-1434 Geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 9 mei 2019

  Bijlage

  Geannoteerde agenda

 • Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken ter aanbieding van het onderzoeksrapport «’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie»

  Te behandelen:

  21501-02-1998 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 17 april 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenBrief van de vaste commissie voor Europese Zaken ter aanbieding van het onderzoeksrapport «’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie»

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsreactie te sturen op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport ’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie' en waar mogelijk de beantwoording van de schriftelijke vragen aan te vullen.

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport specifiek in te gaan op: a. de gepercipieerde inflexibiliteit tijdens de onderhandelingen in Brussel en mogelijkheden die worden voorgesteld om daarin verbeteringen aan te brengen, zoals het voorstel om BNC-fiches periodiek te actualiseren; b. het bieden van inzicht in het gebruik van het vetorecht; c. het verbeteren van de informele diplomatie in Brussel gericht op de Nederlandse belangenbehartiging, inclusief het voorstel om een plaats te creëren waar Nederlanders in Europese instellingen en vertegenwoordigingen elkaar structureel kunnen ontmoeten; d. de vraag welke rol en positie Nederland wil kiezen nu met de Brexit de machtsbalans in de EU verandert.

  Besluit: De commissie besluit om aanbevelingen van de voorbereidingsgroep ten aanzien van eventuele vervolgonderzoeken aan te houden tot na ommekomst van de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport.

  21501-02-1998 Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken ter aanbieding van het onderzoeksrapport «’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie»

  Bijlage

  Rapport Clingendael ‘Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie

  Aanbiedingsbrief Instituut Clingendael aan commissie Europese Zaken inzake onderzoeksrapport «’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie»

  Brief voorbereidingsgroep onderzoek Nederlandse belangenbehartiging in de EU aan commissie Europese Zaken

 • Conceptbrief van de commissie Europese Zaken aan de Hongaarse regering

 • Notitie rapporteurswerkbezoek Westelijke Balkan van 6 tot en met 8 mei 2019

 • Benoemen co-rapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

  Details

  Besluit: De commissie besluit de leden Anne Mulder (VVD) en Drost (ChristenUnie) te benoemen als co-rapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (waarbij mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie) in de gelegenheid wordt gesteld het rapporteurschap na haar verlof in de plaats van de heer Drost voort te zetten).

  Noot: De co-rapporteurs zullen een mandaatvoorstel voorbereiden en in een volgende procedurevergadering voorleggen aan de commissie.

 • Begeleidende brief bij de motie Omtzigt c.s. inzake het adviesverzoek aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa

 • Notitie werkbezoek Brussel d.d. 3 juni 2019

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2019, over Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

  Te behandelen:

  35078-28 Overig d.d. 14 maart 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenVerslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2019, over Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35078-28 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2019, over Rule of Law/ Rechtsstatelijkheid

 • Verslag van een informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire samenwerking

  Te behandelen:

  35183-1 Overig d.d. 9 april 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenVerslag van een informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire samenwerking

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35183-1 Verslag van een informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire samenwerking

 • Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 14 - week 16 (1 april - 19 april)

 • Planning van voorbereiding Raad Algemene Zaken tot en met zomerreces

  Details

  • 1) 
   Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019: algemeen overleg op woensdag 5 juni van 13.00 tot 15.00 uur

  Noot: De minister van Buitenlandse Zaken is in de week van 11-13 juni verhinderd wegens een uitgaand staatsbezoek. Desgewenst kan een VAO met stemmingen in deze week met een vervangende bewindspersoon worden gepland.

  • 2) 
   Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019: schriftelijk overleg plannen met inbrengtermijn dinsdag 16 juli

  Besluit (1): Data overleggen Raad Algemene Zaken zijn vastgesteld.

  Besluit (2): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer te informeren over de publicatiedatum en het besluitvormingstraject van de EU-uitbreidingsstrategie en landenspecifieke voortgangsrapportages, alsmede van de planning van toezending van de kabinetsappreciatie aan de Kamer, en daarnaast de wens aan de minister overbrengen om bij voorkeur een (aanvullend) algemeen overleg hierover in de week van 11-13 juni te plannen, eventueel met een vervangend bewindspersoon.

 • Terugblikdebat informele Europese Raad op 9 mei Sibiu, Roemenië

  Details

  Besluit: De commissie besluit de terugblik op de informele Europese Top in Sibiu op 9 mei te betrekken bij het plenair debat dat gepland zal worden voorafgaand aan de formele Europese Raad d.d. 20 en 21 juni 2019.

  Noot: In de procedurevergadering op 31 januari jl. heeft de commissie besloten op de procedurevergadering op 25 april 2019 te besluiten of de commissie EUZA een terugblikdebat na het meireces over de informele Europese Raad van 9 mei wenselijk acht.

 • Commissie-agenda

  Details

  06 t/m 08-05-2019 rapporteurswerkbezoek Albanië en Noord-Macedonië

  15-05-2019 13:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit

  16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  22-05-2019 17:00 - 18:00 Gesprek met Albanese parlementsdelegatie (nieuw)

  03-06-2019 werkbezoek Brussel (nieuw)

  06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering

  19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019

  20-06-2019 10:30 - 11:30 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap (nieuw)

  20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest

  04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki

  Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019

  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

  *Nog in te plannen: vertrouwelijke briefing inzake het Europees krachtenveld met betrekking tot transparantie van de Europese besluitvorming.

  Besluit: Ter informatie.

 • Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake een kabinetsreactie op het rapport 'the institutional consequences of a 'hard Brexit' van het Europees Parlement

  Details

  Besluit: De commissie besluit een kabinetsreactie te vragen op het juridische rapport 'the institutional consequences of a 'hard Brexit' van het Europees Parlement, gepubliceerd in mei 2018 en de gevolgen voor het Nederlandse zetelaantal in het Europees Parlement.

 • Uitwerking onderzoeksvoorstel onderzoek taken en functies Europese Commissie

 • Aanwezigheid bij ontvangsten van buitenlandse delegaties

  Details

  De voorzitter roept de leden op om in groten getale aanwezig te zijn bij ontvangsten en gesprekken met buitenlandse delegaties in de Kamer waartoe de commissie eerder heeft besloten.

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven