r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

NGIZ Den Haag | ‘Grip op migratie - het maken van migratiedeals’

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 31 januari 2019 17:00
plaats Den Haag
aanwezigen J.Q.TH. (Jan) Rood e.a.
organisatie Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Instabiliteit rondom Europa heeft ertoe geleid dat veel mensen hun land van herkomst ontvluchtten. De migratie- en vluchtelingenstroom naar Europa is enorm toegenomen sinds 2015 en Europa buigt zich al enkele jaren over het migratievraagstuk. Hoe krijgt de EU grip op het aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen?

Een deel van de oplossing wordt gezocht in het maken van afspraken, zoals met Turkije en Libië. Landen die door grote aantallen migranten en vluchtelingen doorkruist worden op weg naar Europa. Samenwerking met die landen moet helpen grip te krijgen op migratiestromen. Echter worden hier vanuit verschillende hoeken van de maatschappij ook vraagtekens bij gezet. Hoe wenselijkheid is het dat de EU afspraken maakt met deze landen maakt? Zijn die landen wel betrouwbaar?

Op 31 januari gaan we in gesprek over het maken van migratieafspraken met landen buiten de EU.

Sprekers

  • drs. Matthijs Luijke, plaatsvervangend hoofd Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, Koninklijke Marechaussee.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

Het programma is als volgt:

  • 17.00 uur ontvangst met koffie en thee
  • 17.30 uur opening, inleidingen en debat
  • 19.00 uur afsluiting en borrel

U kunt zich via deze link aanmelden voor het evenement. Uw deelname wordt aan u bevestigd.


Delen

Inhoud

1.

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Sinds 1945 bestaat er een Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) dat onder meer via lezingen en debatten zo veel mogelijk mensen informatie wil geven over internationale aangelegenheden.

Het NGIZ werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen, stimuleert wetenschappelijk onderzoek door vestiging van (drie) bijzondere leerstoelen en looft een prijs uit voor universitair onderzoek naar internationale onderwerpen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven