r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

'Grip op migratie - het maken van migratiedeals', Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 31 januari 2019 16:30 - 18:30
plaats Den Haag
locatie Clingendael Toon locatie
aanwezigen J.Q.TH. (Jan) Rood e.a.
organisatie Instituut Clingendael

Instabiliteit rondom Europa heeft ertoe geleid dat veel mensen hun land van herkomst ontvluchtten. De migratie- en vluchtelingenstroom naar Europa is enorm toegenomen sinds 2015 en Europa buigt zich al enkele jaren over het migratievraagstuk. Hoe krijgt de EU grip op het aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen?

Een deel van de oplossing wordt gezocht in het maken van afspraken, zoals met Turkije en met landen in Noord-Afrika. Landen die door grote aantallen migranten en vluchtelingen doorkruist worden op weg naar Europa. Samenwerking met die landen moet helpen grip te krijgen op migratiestromen. Echter worden hier vanuit verschillende hoeken van de maatschappij ook vraagtekens bij gezet. Hoe wenselijkheid is het dat de EU afspraken maakt met deze landen maakt? Zijn die landen wel betrouwbaar?

Op 31 januari gaan we in gesprek over het maken van migratieafspraken met landen buiten de EU.

Sprekers

  • drs. Matthijs Luijke, plaatsvervangend hoofd Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Brigadegeneraal Laurent Hendrickx, Koninklijke Marechaussee.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

Het programma is als volgt:

  • 16.30 uur ontvangst met koffie en thee
  • 17.00 uur opening, inleidingen en debat
  • 18.30 uur afsluiting en borrel

U kunt zich via deze link aanmelden voor het evenement. Uw deelname wordt aan u bevestigd.


Delen

Inhoud

1.

Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is een kennisplatform met als doel kennis en inzicht over internationale betrekkingen te bevorderen en het publiek debat over internationale onderwerpen te stimuleren.

Instituut Clingendael is een denktank en een opleidingsinstituut voor diplomaten. Het Instituut identificeert en analyseert opkomende politieke en sociale ontwikkelingen voor een breed spectrum van doelgroepen door middel van onderzoek, opleidingen en via de platformfunctie. Clingendael adviseert daarnaast overheid, parlement, sociale organisaties en de private sector. Het Instituut verzorgt tevens het maandelijkse online Clingendael Magazine Internationale Spectator.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven