r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 10:00 - 10:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 21

 • Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  33358-12 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieStand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie.

  33358-12 Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Bijlage

  Bestuurlijk overleg MARKAZ

 • Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X-1)

  Te behandelen:

  35200-X-6 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

 • Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) (Kamerstuk 35200-X-2)

  Te behandelen:

  35200-X-7 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-7 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X)

  Te behandelen:

  35200-X-8 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht (Kamerstuk 35000-X-136)

  Te behandelen:

  35000-X-141 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBeantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie d.d. 19 juni 2019

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg IT Defensie

  35000-X-141 Lijst van vragen en antwoorden over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht

 • Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage (Kamerstuk 35000-X-136)

  Te behandelen:

  35000-X-142 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBeantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie d.d. 19 juni 2019

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen eerstvolgend overleg Personeel Defensie.

  35000-X-142 Lijst van vragen en antwoorden over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage

 • Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel

  Te behandelen:

  31936-638 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieVoorbereiding luchthavenbesluit De Peel

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie

  31936-638 Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel

 • Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  28676-320 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieGeannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële d.d. 19 juni 2019

  28676-320 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

 • Inloophuizen veteranen

  Te behandelen:

  30139-211 Brief regering d.d. 18 juni 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieInloophuizen veteranen

  Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen d.d. 24 juni 2019.

  30139-211 Inloophuizen veteranen

 • Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Te behandelen:

  35200-X-5 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 5 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 minister van Defensie.

  35200-X-5 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

 • Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

 • Spreektijdverdeling notaoverleg Veteranen

  Details

  Spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk, zijn als volgt vastgesteld:

  VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, Groenlinks 6, SP 6, PvdA 6, ChristenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 4, DENK 4, FvD 2

 • Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019

  Te behandelen:

  2019Z12015 Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019

  Besluit: Desgewenst betrekken bij schriftelijk overleg EU Defensieraad van 21 augustus 2019.

  2019D24791 Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019

 • Stafnotitie - Concept notitie Jaarverslag Defensie 2018

 • Voorstel Europees defensiefonds

  Te behandelen:

  2019Z12189 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 14 juni 2019 - A. Bosman, Tweede KamerlidVoorstel Europees defensiefonds

  Besluit: De commissie besluit om onderstaande activiteiten te plannen.

  • Organiseren van een technische briefing, kort na het zomerreces, met ambtelijk vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Nederlandse permanente vertegenwoordiging, over de werking van het EDIDP/EDF, de besluitvormingsmomenten en -procedures, de gunningscriteria en de inrichting van het (parlementair) toezicht.
  • Na de technische briefing een werkbezoek aan Brussel organiseren.
  • Na het werkbezoek een rondetafelgesprek organiseren over EDIDP en EDF. De leden Bosman en Karabulut zullen een voorstel doen voor het rondetafelgesprek. Aanvullende suggesties voor te nodigen personen worden t.z.t. geïnventariseerd onder de commissieleden.
  • Na het rondetafelgesprek wordt een algemeen overleg EDIDP/EDF gepland.

  2019D25126 Voorstel voorbereidingsgroep Europees Defensiefonds

 • Uitnodiging Provincie Zeeland voor nationale aftrap herdenking 75 jaar bevrijding en Slag om de Schelde d.d. 31 augustus 2019

 • Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 17 oktober 2019 van 10.30 tot 11.30 uur 2019

  Details

  Besluit: Gesprek plannen met de MDV op donderdag 17 oktober van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname wordt t.z.t. per mail geïnventariseerd

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  • 24-06-2019 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen
  • 26-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00 Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK)
  • 03-07-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg MIVD
  • 03-07-2019 13.30 - 15.30 Algemeen overleg IMG/IGK
  • 04-07-2019 09.30 - 10.30 Procedurevergadering

  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  • 21-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensie raad van 28 en 29 augustus
  • 26-08-2019 14.00 - 16.00 Gesprek Overleg met de vaste commissie Defensie Duitsland
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00 Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)
  • 12-09-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 26-09-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 01-10-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties
  • 10-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële

  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  • 31-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 06-11-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg EU Defensieraad
  • 14-11-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 28-11-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 12-12-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Plenaire activiteiten:

  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)

  Ongeplande activiteiten:

  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (zal kort na zomerreces worden ingepland)
  • Algemeen overleg IT Defensie
  • Algemeen overleg Materieel Defensie
  • Algemeen overleg Personeel Defensie
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
 • Rondvraag

  Details

  • De staf brengt de mogelijkheden voor een eventueel werkbezoek aan de Verenigde Staten in kaart.
  • Er zal een afscheidsactiviteit voor mevrouw Bruins Slot worden georganiseerd.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven