r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 mei 2019 10:30 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 15 t/m 28, 31 en 33

 • Brievenlijst

 • Eerste uitkomsten meldpunt burn pits

  Te behandelen:

  35000-X-133 Brief regering d.d. 18 april 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieEerste uitkomsten meldpunt burn pits

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen overleg Personeel Defensie.

  35000-X-133 Eerste uitkomsten meldpunt burn pits

  Bijlage

  Beschouwing literatuur en meldpunt burnpit

 • Hoofdlijnen Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

  Te behandelen:

  27830-281 Brief regering d.d. 5 april 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieHoofdlijnen Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27830-281 Hoofdlijnen Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

 • Beantwoording vragen commissie over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ (Kamerstuk 27830-280)

  Te behandelen:

  27830-282 Brief regering d.d. 19 april 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBeantwoording vragen commissie over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie van 25 april 2019.

  27830-282 Lijst van vragen en antwoorden over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

 • Uitstel reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

  Te behandelen:

  34919-36 Brief regering d.d. 24 april 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieUitstel reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Besluit: De minister verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer een reactie krijgt op dit verzoek.

  2019D19933 Aan minister - inzake marine terrein Amsterdam

  34919-36 Uitstel reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

 • Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2019, over mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie

  Te behandelen:

  35000-X-134 Brief regering d.d. 25 april 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieReactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2019, over mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie van 25 april 2019.

  35000-X-134 Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2019, over mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie

 • Besluitvormingsprocedure over de mogelijke inzet van gemengde Nederlands-Duitse eenheden

  Te behandelen:

  29521-378 Brief regering d.d. 26 april 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBesluitvormingsprocedure over de mogelijke inzet van gemengde Nederlands-Duitse eenheden

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële op 19 juni 2019.

  29521-378 Besluitvormingsprocedure over de mogelijke inzet van gemengde Nederlands-Duitse eenheden

 • Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

  Te behandelen:

  27925-649 Brief regering d.d. 26 april 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij door het lid Belhaj aangevraagd plenair debat.

  27925-649 Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

 • Onderzoek rapporteurs naar toepassing van artikel 3.1 CW

  Te behandelen:

  31865-137 Brief regering d.d. 2 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieMedewerking aan het onderzoek van de rapporteurs naar toepassing van artikel 3.1 CW

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31865-137 Medewerking aan het onderzoek van de rapporteurs naar toepassing van artikel 3.1 CW

 • Stand van zaken vastgoed Defensie

  Te behandelen:

  34919-35 Brief regering d.d. 25 april 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieStand van zaken vastgoed Defensie

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg vastgoed Defensie.

  Besluit: De Staatssecretaris verzoeken om een update van het project MARKAZ.

  2019D19935 Aan staatssecretaris - verzoek om update project MARKAZ

  34919-35 Stand van zaken vastgoed Defensie

  33763-143 Brief regering d.d. 11 juli 2018 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieSamenwerking ontwikkeling Marineterrein Amsterdam

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg vastgoed Defensie.

  33763-143 Samenwerking ontwikkeling Marineterrein Amsterdam

 • Project ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’

  Te behandelen:

  34225-23 Brief regering d.d. 24 april 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieProject ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie van 25 april 2019.

  34225-23 Project ‘Vervanging onderzeebootcapaciteit’

 • Reactie op verzoek commissie inzake een toelichting op het departementale initiatief van Defensie in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  31865-138 Brief regering d.d. 8 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op verzoek commissie inzake een toelichting op het departementale initiatief van Defensie in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  31865-138 Reactie op verzoek commissie inzake een toelichting op het departementale initiatief van Defensie in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit

 • Uitstel reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189)

  Te behandelen:

  35189-3 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieUitstel reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35189-3 Uitstel reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Belgische bezwaarprocedure mijnenbestrijdingscapaciteit

  Te behandelen:

  27830-283 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBelgische bezwaarprocedure mijnenbestrijdingscapaciteit

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27830-283 Belgische bezwaarprocedure mijnenbestrijdingscapaciteit

 • Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017

  Te behandelen:

  35000-X-135 Brief regering d.d. 10 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieStand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  Besluit: Betrekken in het onderzoek van de rapporteurs.

  35000-X-135 Stand van zaken inzake uitvoering van de aanbevelingen van de rapporteurs van de commissie voor Defensie over de Jaarverslagen van 2016 en 2017

 • Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

  Te behandelen:

  35200-X-1 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieJaarverslag Ministerie van Defensie 2018

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-1 Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

 • Slotwet Ministerie van Defensie 2018

  Te behandelen:

  35200-X Begroting d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieSlotwet Ministerie van Defensie 2018

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-3 Voorstel van wet

  35200-X-4 Memorie van toelichting

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 mei 2019

  Te behandelen:

  21501-28-188 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 mei 2019

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg EU Defensieraad.

  Besluit: Agenderen voor een t.z.t. nog te plannen rondetafelgesprek Europees Defensiefonds.

  Zie ook agendapunt 30

  Besluit: Agenderen voor een t.z.t. nog te plannen algemeen overleg Europees Defensiefonds

  Zie ook agendapunt 30

  21501-28-188 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 mei 2019

 • Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2018

  Te behandelen:

  35000-X-139 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieJaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2018

  Besluit: Agenderen voor gesprek over Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2018 op 22 mei 2019.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IMG/IGK op 3 juli 2019.

  35000-X-139 Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2018

  Bijlage

  Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2018

 • Jaarverslag 2018 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

  Te behandelen:

  35000-X-140 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieJaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2018

  Besluit: Agenderen voor gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2018 op 22 mei 2019.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IMG/IGK op 3 juli 2019.

  35000-X-140 Jaarverslag 2018 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

  Bijlage

  Jaarverslag 2018 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

 • Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018

  Te behandelen:

  29521-380 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieEvaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg voortgang/evaluatie missies en operaties.

  29521-380 Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018

  Bijlage

  Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018

 • Jaarverslag Integriteit Defensie 2018

  Te behandelen:

  35000-X-137 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieJaarverslag Integriteit Defensie 2018

  Besluit: Agenderen voor eerstvolgend overleg Personeel Defensie.

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35000-X-137 Jaarverslag Integriteit Defensie 2018

 • Opbrengsten programma Behoud en Werving

  Te behandelen:

  34919-38 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieOpbrengsten programma Behoud en Werving

  Besluit: Agenderen voor eerstvolgend overleg Personeel Defensie.

  34919-38 Opbrengsten programma Behoud en Werving

  Bijlage

  Maatregelen Behoud en Werving

 • Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018

  Te behandelen:

  35000-X-136 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieOplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  Bij de oplegnota zijn twee documenten gevoegd: de Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018 en de Personeelsrapportage 2018. Voor deze documenten worden hieronder afzonderlijke voorstellen gedaan.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het bij de oplegnota gevoegde Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018 vaststellen op 29 mei 2018 te 12.00 uur en de staatssecretaris van Defensie verzoeken uiterlijk 12 juni 2019 te antwoorden.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de bij de oplegnota gevoegde Personeelsrapportage 2018 vaststellen op 29 mei 2018 te 12.00 uur en de staatssecretaris van Defensie verzoeken uiterlijk 12 juni 2019 te antwoorden.

  Besluit: De bij de oplegnota gevoegde Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018 agenderen voor nog te plannen algemeen overleg IT Defensie.

  Besluit: De bij de oplegnota gevoegde Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018 agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie.

  Besluit: De bij de oplegnota gevoegde Personeelsrapportage 2018 agenderen voor eerstvolgend overleg Personeel Defensie.

  35000-X-136 Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018

  Bijlage

  Personeelsrapportage 2018

  Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018

 • Inzetbaarheidsrapportage 2018

  Te behandelen:

  34919-37 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieInzetbaarheidsrapportage 2018

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  34919-37 Inzetbaarheidsrapportage 2018

 • [EU-SIGNALERING] Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie 14 mei 2019

 • Stafnotitie - Voortgang industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese Defensie (EDIDP) en Europees Defensiefonds (EDF)

 • Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Te behandelen:

  35200-X-2 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 15 mei 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de Algemene Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.

  Besluit: Agenderen voor technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 op 16 mei 2019.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de minister van Defensie vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 en de minister verzoeken de antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie op 19 juni 2019.

  35200-X-2 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Bijlage

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

 • Uitnodiging Royal IHC voor werkbezoek

 • Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor Luchtmachtdagen d.d. 15 juni 2019

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  • 20-05-2019 18.00 - 20.00 Werkbezoek Duits korvet
  • 22-05-2019 10.00 - 11.00 Gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2018
  • 22-05-2019 11.15 - 12.15 Gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2018
  • 22-05-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Top Defensie Vorming
  • 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018
  • 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport ARK Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan ARK)
  • 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Defensie 2018
  • 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)
  • 29-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Materieel Projecten Overzicht 2018) (nieuw ingepland)
  • 29-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Personeelsrapportage 2018) (nieuw ingepland)
  • 06-06-2019 14.15 - 15.00 Procedurevergadering
  • 12-06-2019 13.00 - 14.00 Gesprek MIVD
  • 12-06-2019 14.00 - 15.00 Gesprek Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018
  • 19-06-2019 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie (indicatieve spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk: rapporteurs 12, VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP 6, PvdA 5, ChristenUnie 3, PvdD 3, 50PLUS 3, SGP 2, DENK 2, FvD 2)
  • 19-06-2019 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
  • 20-06-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 24-06-2019 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00 Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK)
  • 03-07-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg MIVD
  • 03-07-2019 13.30 - 15.30 Algemeen overleg IMG/IGK
  • 04-07-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  • 21-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensie raad van 28 en 29 augustus
  • 26-08-2019 14.00 - 16.00 Gesprek met de vaste commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag (nieuw ingepland)
  • 04-09 t/m 06-09 Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid (voortouw BUZA)
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00 Werkbezoek Korps Commandotroepen (CLAS)
  • 12-09-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 26-09-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 10-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële

  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  • 31-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 06-11-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg EU Defensieraad
  • 14-11-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 28-11-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 12-12-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Ongeplande activiteiten:

  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen
  • Algemeen overleg IT Defensie
  • Algemeen overleg Personeel Defensie
  • Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
  • Algemeen overleg EU Defensieraad 17 juni 2019
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Rondetafelgesprek Veteranen

  Plenaire activiteiten:

  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertigledendebat; Kerstens)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
 • Verzoek van het lid Karabulut om een rondetafelgesprek te organiseren ter voorbereiding van het notaoverleg Veteranen op 24 juni 2019

  Details

  De leden Bruins Slot en Karabulut maken een voorstel voor uit te nodigen personen, dat via een e-mailprocedure ter besluitvorming aan de commissie wordt voorgelegd.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven