r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Free flow of data: EU adopts new rules

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 9 november 2018.

De Raad gaf vandaag zijn goedkeuring voor de hervorming die belemmeringen voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU zal wegnemen. De nieuwe regels moeten de data-economie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals grensoverschrijdende autonome systemen en artificiële intelligentie, stimuleren. Op 19 juni 2018 werd een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt.

Een sterkere datasector zal Europa concurrerender maken. Vrij verkeer van gegevens is essentieel voor groei en het scheppen van banen, en zal onze bedrijven meer flexibiliteit bieden. Voortaan zullen ze de cloudaanbieder kunnen kiezen die het best bij hen past.

Margarete Schramböck, Oostenrijks Minister van Digitalisering en Economische Zaken en voorzitter van de Raad

De hervorming schaft beperkingen op gegevenslokalisatie af die door lidstaten worden opgelegd met betrekking tot de geografische locatie voor de opslag of verwerking van niet-persoonsgebonden gegevens, tenzij dergelijke beperkingen gerechtvaardigd zijn om redenen van openbare veiligheid. De autoriteiten van de lidstaten zullen toegang blijven hebben tot de gegevens, zelfs wanneer die in een ander land gelokaliseerd zijn. De toegang tot gegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn met het oog op wettelijk voorgeschreven controles of voor toezichtdoeleinden.

De verordening stimuleert ook de ontwikkeling van gedragscodes om het voor gebruikers van gegevensverwerkingsdiensten gemakkelijker te maken om van dienstverlener te veranderen of om gegevens terug naar hun eigen IT-systemen over te dragen.

Met de stemming van vandaag in de Raad wordt de wetgevingsprocedure in eerste lezing afgerond. Het Europees Parlement heeft op 4 oktober 2018 gestemd. De verordening zal naar verwachting door beide instellingen worden ondertekend tijdens de plenaire zitting van het Parlement half november, en zal vervolgens in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Zij is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat 6 maanden na de publicatie ervan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF

Telecommunicatie Interne markt


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven