r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Overheid moet volgens milieuorganisaties nu echt aan de slag

woensdag 7 november 2018, 13:28
Uitstoot van een fabriek

DEN HAAG (ANP) - Milieuorganisaties zijn blij met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens Mobilisation for the Environment, een van de organisaties die de zaak aanspanden, maakt het oordeel duidelijk dat het Nederlandse natuurbeleid zwaar onvoldoende is en dat de overheid nu echt aan de slag moet.

Volgens Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment, is het Nederlandse natuurvergunningbeleid van tafel geveegd. ,,Duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend, hadden nooit mogen worden afgegeven", stelt hij. Het gaat volgens hem niet alleen om uitbreidingen van veehouderijen. De organisatie gaat ook verzoeken indienen om de natuurvergunningen van de drie nieuwe kolencentrales van RWE (Eemshaven), Engie en E.ON/Uniper (beide Rotterdam) in te trekken.

Greenpeace vindt het goed dat het EU-hof erop wijst dat het belangrijk is om de effecten van de vee-industrie op de natuur te meten. ,,Jarenlang toont wetenschappelijk onderzoek een veel te grote uitstoot van stikstof aan. Dit zorgt voor grote schade aan planten, insecten en andere biodiversiteit in natuurgebieden. Minder mest en dus minder dieren is de oplossing voor dit probleem", aldus Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace.

Milieudefensie noemt het oordeel ,,goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid. Het betekent dat Nederland moet stoppen met het uitstoten van veel te veel stikstof". Tweede Kamer-lid Laura Bromet van GroenLinks spreekt van een tik op de vingers voor de overheid. ,,We beschermen onze kwetsbare natuur niet goed. We stoten te veel stikstof uit en het kabinet lukt het niet dit in te perken", aldus Bromet, die wil praten over het verkleinen van de veestapel.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, laat weten het arrest te gaan bestuderen en de betreffende zaken in het eerste kwartaal van 2019 te behandelen.

Terug naar boven