r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 december 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Voornaamste agendapunten

Klimaatverandering

De ministers zullen een eerste gedachtewisseling houden over de strategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU op de lange termijn, voortvloeiend uit de Overeenkomst van Parijs.

De strategie is op 28 november 2018 ingediend door de Europese Commissie.

Infographic - Schone energie voor Europeanen: essentieel voor de energie-unie

Zie volledige infographic

Schone energie

De Raad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken in de dossiers van het pakket schone energie.

Over de verordening betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector is overeenstemming bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement, hetgeen op 5 december door de ambassadeurs bij de EU is bekrachtigd.

Op 4 december zijn drie andere stukken wetgeving uit het pakket schone energie formeel door de Raad goedgekeurd:

  • de verordening inzake de governance van de energie-unie
  • de richtlijn inzake energie-efficiëntie
  • de richtlijn hernieuwbare energie

Op dit moment wordt gewerkt aan de richtlijn en verordening over de interne markt voor elektriciteit en aan de verordening over het EU-Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER).

Connecting Europe Facility

De ministers krijgen daarnaast een update van het voorzitterschap over de Connecting Europe Facility (CEF).

Met dit initiatief wil men de transeuropese netwerken en infrastructuren in de vervoers-, telecommunicatie- en energiesector op een hoger plan brengen.

De Raad Vervoer is op 3 december een gedeeltelijke algemene oriëntatie over de CEF overeengekomen.

Gasrichtlijn

Onder “Diversen” krijgt de Raad informatie over de herziening van de gasrichtlijn.

Daarnaast zal worden gesproken over het verdere verloop van het “waterstofinitiatief” dat tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Energie in september 2018 in Linz tot stand kwam.

Verder op de agenda: informatie over de EU-activiteiten op het gebied van oceaanenergie en recente ontwikkelingen op het gebied van de externe energiebetrekkingen.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven